Om Talent

Der har de seneste ti år været et stigende fokus på talentudvikling i skolen og på ungdomsuddannelser både i Danmark og internationalt. Det er vigtigt at tilbyde talentudvikling af hensyn til trivsel og motivation hos vores børn og unge og af hensyn til den generelle udvikling i vores samfund.

Hvad er talent

Talenter findes inden for alle kategorier og aktiviteter. Det kan både være inden for sport, kunst, kultur og uddannelsesverdenen. Hos Akademiet for Talentfulde Unge Øst læner vi os op ad den fransk canadiske talentforsker og professor, Francoys Gagné, der definerer talent som:

Talent is the outstanding performance or competency in one or more fields of human activity that places a student in the top 10% of age peers in that field (Francoys Gagné, 2008)

Børne- og Undervisningsministeriet har yderligere defineret talent som:

Et talent er en person, som er god til noget og som har mulighed for at blive en af de bedste, hvis potentialet stimuleres. Børn og unge, der har lysten og viljen til at yde en særlig indsats (Undervisningsministeriet, 2011).

Potentialet kombineret med lysten og viljen til at gøre en særlig indsats er således helt centrale begreber, når vi forsøger at indkredse, hvad der definerer eller kendetegner talent.

Talentudvikling hos ATU Øst – et udviklingsperspektiv

I vores arbejde med talentudvikling hos børn og unge tager vi afsæt i teorier og modeller, der forstår talent som et fænomen i udvikling i samspil mellem den enkeltes medfødte evner, omgivelser og miljø, samt personlige egenskaber som motivation og vedholdenhed.

I sin model The Differentiated Model of Giftedness and Talent viser professor Francoys Gagne, hvordan medfødte evner (hvad han kalder gifts eller aptitudes) kan udvikle sig til et talent indenfor et givent område. Det er en lang udviklingsproces, hvor individet er under indflydelse af såvel ydre (i en given kontekst) som indre (intrapersonelle katalysatorer). Intrapersonelle katalysatorer er personlige egenskaber som bl.a. passion, motivation, viljestyrke og vedholdenhed. Mens ydre katalysatorer kan være forældre, en lærer, særlige rollemodeller, læringsmiljøer mv.

Udviklingsprocessen fra evner til talent sker gennem aktiviteter, hvor der bl.a. investeres tid og energi.

På vores diplomprogrammer har vi unge med særlige forudsætninger og unge med en særlig motivation og engagement. Fælles for dem er, at de vokser og trives ved at være sammen med andre, som også vil lære nyt. Vi har et stort fokus på mindset, motivation, at sætte mål og samarbejde – redskaber, som er med til at fokusere og udvikle de personlige egenskaber - intrapersonelle katalysatorer. Samtidig giver vi dem et fagligt program, som ligger ud over deres normale pensum forestået af undervisere, der er eksperter på deres felt. Her har vi altså fokus på de ydre katalysatorer, hvor vi tilbyder faglige rollemodeller, stimulerende og udfordrende læringsrum samt et fællesskab af andre unge. 

På Akademiet for Talentfulde Unge Øst arbejder vi med fagligt dygtige børn og unge, men lige så vigtigt er motivationen og lysten til at lære. Da vores programmer er bredt funderet med emner inden for såvel naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora, er det ikke muligt for deltagerne at være lige dygtige inden for alle områder. Vi oplever dog, at netop lysten til at lære nyt gør, at eleverne excellerer selv i fag, som ikke er deres fortrukne.   

Vi mener, at det er vigtigt at anerkende talent i alle dets afskygninger og former. Og at anerkende, at særligt begavede og talentfulde unge har brug for særlige udfordringer og fællesskaber.

Talentudvikling kommer ikke af sig selv. Uden talentudvikling, så visner talentet.


Her har vi samlet en oversigt over artikler om talent:

Building gifts into talents: Brief overview of the DMGT

Talent development helps people exploit their potential - Interview with Professor Francoys Gagné

The magic of cooperation - Interview with Albert Ziegler and Csilla Fuszek

ATU Talenter i trivse

Talentfulde unge udgør et kæmpe potentiale for det danske samfund

Elever har talent - det skal dyrkes

DR-nyheder: De talentfulde børn og unge savner udfordringer

 

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte Akademiet for Talentfulde Unge Øst

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk