Junior Talenter

 

Junior Talenter tilbyder et halvandetårigt diplomprogram for talentfulde elever i 8. klasse, der savner faglige udfordringer. Her mødes særligt dygtige og engagerede elever til undervisning på højt fagligt niveau.

Programmet indeholder:

  • Faglige oplæg, workshops og projektarbejde i samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og humanistiske fag samt fokus på personlig udvikling
  • Inspiration til fremtiden og afklaring på valg af ungdomsuddannelse
  • Et socialt fællesskab med andre talentfulde unge

Eleverne deltager i programmet over tre semestre og har i alt 12 undervisningsdage i tidsrummet kl. 8.00-15.00. Undervisningen foregår på et nærliggende gymnasium og forestås dels af gymnasielærere på de respektive værtsgymnasier og dels af universitetsuddannede/studenterundervisere.

Flex-programmet

Som noget nyt tilbyder vi fra årgang 23 en mere fleksibel version af Junior Talenter. Eleverne får otte faste undervisningsdage, hvor de er sammen med deres stamhold på en fastlagt dato, samt fire flex-dage. De fire flex-undervisningsdage er stadig obligatoriske, men her giver vi eleverne mulighed for selv at vælge mellem flere forskellige dage, temaer og lokationer i det vi kalder flex-programmet

Eksempler på program

Bliv klogere på Cybersikkerhed - Tænk Som en Hacker

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Det betyder også, at vi er sårbare over for cyberangreb. I løbet af denne undervisningsdag bliver du klogere på cyberkriminalitet og hacking, og du får indblik i, hvordan man arbejder med at forsvare sig mod ondsindede hackere.

En verden under mikroskopet

Vi bliver alle syge hvert år, men om det er en forkølelse, halsbetændelse, lungebetændelse eller en helt anden sygdom afhænger i store dele af hvilken bakterie eller virus, som har inficeret os. Du får på denne dag en grundlæggende forståelse for virus og bakterier, samt hvordan disse adskilles fra den humane celle. 

Kandidater til Junior Talenter

  • Har overskud til at følge Junior Talenter ved siden af det daglige skolearbejde
  • Er fagligt nysgerrige, dygtige og motiverede for at lære mere
  • Er interesserede i ekstra viden på et højt fagligt niveau
  • Har ofte høje karakterer i et eller flere fag

Yngre Talenter og Junior Talenter – hvad eleverne selv siger

Optag af nye elever sommeren 2024

Optaget 2024 starter i slutningen af foråret 2024 med ansøgningsfrist 1. september 2024

Optagelse på Junior Talenter går gennem elevens skole. Det er skolen, der i samråd med relevante lærere og elevens forældre, indstiller elever til Junior Talenter, ligesom det er skolen, der afholder udgiften til programmet.

Eleverne skal ifm. optag udfylde et ansøgningsskema, som indsendes til ATU Øst via et link eller via skolen. Vi optager alle elever, der er godkendt af deres skole, og man skal således sikre sig, at man har skolens godkendelse, inden man sender. Efter optagelse informerer vi elever, forældre og skoler om det videre program ligesom skolen informeres løbende om undervisningen og elevernes deltagelse.

Skoler kan rekvirere et ansøgningsskema ved at skrive til talentigrundskolen@talentfuldeunge.dk.

Online infomøder om Yngre Talenter og Junior Talenter 

For skoler, der allerede samarbejder med ATU Øst (som allerede kender YT og JT programmerne)

Torsdag d. 15. august kl. 15-15.30 - tilmeld her

For interesserede skoler (der ikke kender ATU i forvejen)

Torsdag d. 15. august kl. 14-14.30 - tilmeld her

For forældre og elever

Vi holder også online infomøder om Yngre Talenter og Junior Talenter for interesserede forældre og elever

Torsdag d. 15. august kl. 17-17.45 - tilmeld her

Torsdag d. 27. august kl. 17-17.45 - tilmeld her

Pris for deltagelse

Deltagelse i Junior Talenter koster 5.000 kr. pr. elev, som afholdes af skolen. Beløbet dækker:

  • Faglige udfordringer til alle elever, der deltager i projektet
  • Adgang til et fagligt netværk og sparring om talentudvikling

Offentliggørelse af program

1. semester på Junior Talenter programmet starter efter efterårsferien 2024. 

Programmet offentliggøres umiddelbart lige inden semesterstart via vores kursussystem, Planorama. Elever og talentkoordinatorer kan tilgå Planorama via en individuel profil.

Vi har desværre ikke mulighed for at besvare individuelle henvendelser vedr. programmet, men henviser til Planorama, hvor oplysningerne vil være tilgængelige kort før opstart.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om Junior Talenter kan du skrive til talentigrundskolen@talentfuldeunge.dk

 

Du kan hente vores foldere og guide til talentkoordinatorer i boksen til højre

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk