Junior Talent

Junior Talent tilbyder et halvandetårigt diplomprogram for talentfulde elever i 8. klasse, der savner faglige udfordringer. Her mødes særligt dygtige og engagerede elever til undervisning på højt fagligt niveau.

Programmet indeholder:

  • Faglige oplæg, workshops og projektarbejde i samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og humanistiske fag samt fokus på personlig udvikling
  • Inspiration til fremtiden og afklaring på valg af ungdomsuddannelse
  • Et socialt fællesskab med andre talentfulde unge

Eleverne deltager i programmet over tre semestre og har i alt 12 undervisningsdage mellem kl. 8.00-15.00. Undervisningen foregår på de nærliggende gymnasier koblet med undervisning på et universitet eller i en virksomhed. Det faglige fokus er bredt, så der vil være udfordringer både inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.

Dertil kommer en række arrangementer på Åbent Akademi, som junior talenterne hvert semester kan tilmelde sig. Det kan bl.a. være oplæg ved forskere, besøg på virksomheder eller deltagelse på ATU programmets valgfrie arrangementer sammen med talentfulde gymnasieelever.

Kandidater til Junior Talent

  • Har overskud til at følge Junior Talent ved siden af det daglige skolearbejde
  • Er fagligt nysgerrige, dygtige og motiverede for at lære mere
  • Er interesserede i ekstra viden på et højt fagligt niveau
  • Har ofte høje karakterer i et eller flere fag

Eksempler på program

Klimapsykologi

Gode intentioner og rigtige holdninger om klimakorrekt adfærd bliver ikke altid til klimavenlig handling. Vi undersøger de psykologiske barrierer, som står i vejen for klimahandling, arbejder med klimapsykologiske kernebegreber og I deltager selv i et klimapsykologisk eksperiment.

Robotter på Mars

Teoretisk viden om robotter og innovative processer er fundamentet, når vi skal bygge og udvikle robotter, der kan løse små opgaver på Mars.

Optag af nye elever sommeren 2022

Vi optager nye elever til Junior Talent løbende og frem til d. 26. september 2022.

Optagelse på Junior Talent går gennem elevens skole. Det er skolen, der i samråd med relevante forældre, indstiller interesserede elever til Junior Talent, ligesom det er skolen, der afholder udgiften til programmet.

Eleverne skal ifm. optag udfylde et ansøgningsskema, der via skolen returneres til ATU Øst. Vi vurderer herefter ansøgningerne og giver eleverne direkte besked om optagelse. Skolen informeres løbende om undervisningen og elevernes deltagelse.

Har du mistet dit ansøgningsskema, kan du rekvirere et nyt ved at skrive til talentigrundskolen@talentfuldeunge.dk. Du kan se et eksempel på et ansøgningsskema i boksen til højre, men det rigtige ansøgningsskema i Word skal rekvireres gennem din skole.

Pris for deltagelse

Deltagelse i Junior Talent koster 4.500 kr. pr. elev, som afholdes af skolen. Beløbet dækker:

  • Faglige udfordringer til alle elever, der deltager i projektet
  • Adgang til et fagligt netværk og sparring om talentudvikling
  • Mulighed for at inddrage andre elever via Åbent Akademi

Offentliggørelse af program

Programmet offentliggøres umiddelbart lige inden semesterstart via vores kursussystem, Planorama. Elever og talentkoordinatorer kan tilgå Planorama via en individuel profil.

Vi har desværre ikke mulighed for at besvare individuelle henvendelser vedr. programmet, men henviser til Planorama, hvor oplysningerne vil være tilgængelige kort før opstart.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om Junior Talent kan du skrive til talentigrundskolen@talentfuldeunge.dk

 

Du kan hente vores foldere og guide til talentkoordinatorer i boksen til højre

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk