Foreningen Akademiet for Talentfulde Unge Øst

ATU Øst er en selvstændig medlemsforening, som arbejder for at gøre talentudvikling af børn og unge til en integreret del af alle uddannelser og skabe rammerne for personlig og faglig udvikling. Samtidig forestår vi selv aktivt talentudvikling via undervisning på vores 3 forskellige talentprogrammer, hvor vi både arbejder med personlig og faglig udvikling.

Uddannelsesinstitutioner og organisationer, der samarbejder med foreningen ATU Øst og som ønsker at arbejde aktivt for foreningens formål og udvikling, kan optages som medlemmer, ligesom nuværende og tidligere elever. Enkeltpersoner kan ligeledes optages som støttemedlemmer. 

Akademiet for Talentfulde Unge dækker nationalt via de to søster organisationer ATU SYD og ATU MIDT. Organisationerne opererer selvstændigt med afsæt i en fælles mission. Læs mere om ATUs arbejde under ”Om ATU”.
 

ATU Øst bestyrelse
 

Mette Vedel, bestyrelsesformand
Rektor på Nørre Gymnasium, Cand. Scient. i biologi og matematik samt Master of Public Administration (MPA) fra Copenhagen Business School

Lars D. Christoffersen, næstformand
Medlem af DTUs direktion og dekan for bacheloruddannelserne og studiemiljø, civilingeniør ved DTU og Lic. Tech, Building Physics ved Lund Universitet

Nina Olsen, bestyrelsesmedlem
Vicedirektør ved Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) samt Cand Mag i historie ved KU

Gorm Bagger Andersen, bestyrelsesmedlem
Direktør for Glostrup Kommune, formand for Børne- og Kulturchefforeningen samt Cand.Scient.Pol ved AAU

Søren Holst, bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesformand i Jacob Jensen Brand A/S samt direktør i Kolind A/S. Cand.Polit ved KU samt MBA i Finance & Marketing fra Washington State University

Christian Petersen, bestyrelsesmedlem
Tidligere ATU-elev, Bachelor of Arts in Experimental Psychology 2018 – 2021, Oxford Universitet samt p.t. konsulent hos Biotech


ATU Øst organisation


Ellen Smidt-Nielsen
Direktør

Nynne Munk
Programleder, ATU Programmet

Tilde Kelp
Programleder, Yngre Talenter og Junior Talent

Lena Bredlund
Projektleder, Afvikling og frivillige, kontaktperson for ATU gymnasieprogrammet

Jeannette Edelbo
Økonomiansvarlig

Therese Thiele Overgaard 
Programkoordinator, Yngre Talenter og Junior Talent

Caroline Hjælmhof (barsel)
Projektleder, Cyber og Åbent Akademi

Josefine Bruhn
Studentermedhjælper

Christina Ghandforoush
Studentermedhjælper

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk