Oprettet af Camilla Bech Kjeldahl den 24. januar 2018

Talentfulde unge udgør et kæmpe potentiale for det danske samfund

Mens Danmark og erhvervslivet efterlyser dygtige unge og højt kvalificeret arbejdskraft, sidder der i gennemsnit 1-2 elever i hver gymnasieklasse, som søger ekstra faglige udfordringer og hungrer efter mere viden. De ambitiøse unge talenter udgør et kæmpe potentiale for dansk forskning og ikke mindst landets videntunge virksomheder.

En ny undersøgelse foretaget af ATU Øst og analyseinstituttet YouGov tegner et billede af en gruppe unge, som har et kæmpe overskud både fagligt og menneskeligt, og for hvem læring stort set ikke kan blive udfordrende og svært nok, men som søger ekstra faglige udfordringer i et socialt fællesskab med andre talentfulde unge. Hvis vi giver dem netop disse særlige ekstra udfordringer udvikler de sig helt fantastisk, og det har både de selv, uddannelserne, forskning, virksomheder og vi som nation brug for, at de gør.

”Dansk erhvervsliv efterspørger dygtige og innovative unge, så vi har simpelthen ikke råd til at tabe talenterne på gulvet. For det er de talentfulde unge, som skal være med til at finde kuren mod kræft, udvikle innovative og banebrydende nye produkter og starte nye virksomheder og arbejdspladser op. Ligesom vi skal sørge for de svageste, er det vigtigt, at vi dyrker vores talenter, så de kan udnytte deres potentiale til gavn for os alle. Danmark skal leve af viden – også i fremtiden” fortæller Sekretariatschef på ATU Øst Ellen Smidt-Nielsen.

Og talenterne udgør et enormt potentiale for Danmark. De er exceptionelt dygtige, nysgerrige, engagerede og flittige, og insisterer på, at det, de beskæftiger sig med, giver mening og gør en forskel for andre. Og det betyder, at de innovative unge og den højt kvalificerede arbejdskraft, som erhvervslivet efterspørger, sidder i de danske klasselokaler. Men vi bliver nødt til at stille de rette miljøer til rådighed og sikre gode rammer for at de kan udvikle sig yderligere.

”Danmark gemmer på en guldgrube. Vi skylder både de unge talenter og samfundet, at vi forløser det fulde potentiale hos de særligt nysgerrige, engagerede og flittige unge. ATU Øst udvikler og udfordrer hver dag talentfulde gymnasie- og skoleelever. Vi tilbyder talenterne forelæsninger på universitetsniveau samt workshops med forskere og topchefer indenfor et bredt fagligt felt. Muligheder de ellers ikke kommer i nærheden af, og som får dem til at udvikle sig i et fællesskab med andre talentfulde unge, som de kan spejle sig i og som har samme interesse for at lære mest muligt” fortæller Ellen Smidt-Nielsen

Den seneste analyse viser samtidig, at talenterne ikke blot styrker deres egne kompetencer, men også deres kammerater og klasse, når de stimuleres i de rigtige rammer. De tager den ekstra motivation med sig tilbage til den øvrige klasse og bidrager yderligere til det gode miljø med ny viden og energi. Akademiet for Talentfulde Unge Øst fejrer i 2018 10 års jubilæum og ønsker at sætte fokus på de talentfulde unge og det potentiale, de udgør for de øvrige klassekammerater, erhvervslivet og samfundet generelt. Det gør vi bl.a. ved at lade en række unge talenter fortælle deres personlige historier. Læs talenternes egne fortællinger her

Festlig fejring af de talentfulde unge

Jubilæet blev skudt i gang mandag d. 22. januar med en diplomoverrækkelse for knap 400 deltagere. Det var en festlig fejring af talenterne, hvor vi satte fokus på 10 års erfaring med talentudvikling i samarbejde med gymnasier, universiteter, førende forskere, opinionsledere og virksomheder.

Sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen indledte aftenen med at takke de talentfulde unge for at dele ud af deres overskud, for deres videbegærlighed og deres store bidrag til fællesskabet. For deres uvurderlige medvirken til den fortsatte udvikling af ATU Østs program og for at stille deres tid og evner til rådighed for ATU Øst som frivillige, der hjælper med afholdelse af en lang række aktiviteter, informationsmøder og sociale arrangementer.

Blandt aftenens øvrige talere var professor Lene Tanggaard, som understregede, at man ikke kommer langt med talent alene – det kræver flid, ihærdighed og vedholdenhed. Mens professor og EliteForsk-prismodtager 2017 Klaus Høyer opfordrede de unge talenter til at holde fast i nysgerrigheden. Rektor og stifter af ATU Øst Jens Boe Nielsen fortalte, hvorfor det var og stadig er afgørende med talentudvikling. 

Sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen rundede aftenen af med at se frem mod de kommende år med talentudvikling på ATU Øst:

”ATU Øst vil i de kommende år fortsætte med at styrke vores program til vores ATU-deltagere; vi vil fortsætte den intensive vækst, vi ser på Junior Talent og samtidig introducere et program til de talentfulde yngre elever i 6. og 7. klasserne. Vi vil også se på mulighederne for et talentprogram til de særlig entreprenante talenter på erhvervsskolerne.

Og vi vil sætte mere fokus på de oversete talenter, som vi ved, at der i snit findes 10% af i hver eneste gymnasieklasse – eller ca. 5.000 elever på hver eneste årgang. Det vil sige talenter, der ikke præsterer tilfredsstillende i gymnasiet, ofte på grund af personlige problemer eller på grund af manglende støtte fra uddannelsesfremmede hjem. Disse unge har potentialet til at nå lige så langt som vores allerstærkeste talentfulde unge, men mangler motivation og redskaber til at indfri deres potentiale. ATU Øst ser det som en vigtig opgave i de kommende år at udvikle et særligt talentprogram til disse unge i et forsøg på at medvirke til at bryde den sociale arv, der desværre trives i bedste velgående, også når det gælder talentudvikling.”

ATU bevæger sig ind i den næste dekade med fortsat øget fokus på talentudvikling, at se og forstå de talentfulde unges behov og stille de rigtige rammer til rådighed, der sikrer den fulde udnyttelse af deres store potentiale. 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk