Talentprogrammer

Akademiet for Talentfulde Unge Øst tilbyder tre programmer:

Unge Talenter - til gymnasieelever

Junior Talent - til 8. og 9. klasserne

Yngre Talenter - til 6. og 7. klasserne

Talenttemaer

ATU Øst vil i de kommende år fokusere på udvalgte områder i forhold til dyrkelse af talenternes faglige og sociale kompetencer. Sociale kompetencer er de kompetencer, som baseret på ATU Østs viden samt ekstern ekspertviden kan medvirke til at styrke udviklingen af den unges talent bedst muligt. De faglige kompetencer, der særligt fokuseres på, er kompetencer, som falder inden for de enkelte ATU programmers faglige område, som samtidig vurderes som interessante og motiverende for den unge og som alt andet lige er kompetencer, der vurderes at stille den unge stærkere i sin videre studie og karriereforløb. Det vil sige studiekompetencer samt akademiske kompetencer inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab for både Yngre Talenter, Junior Talent og Unge Talenter.

Sociale Kompetencer – alle programmer

 • Motivation
 • Mindset
 • Målsætninger
 • Refleksiv/selv regulated learning 
 • Resilience/robusthed/vedholdenhed
 • Selvledelse

Faglige Temaer – YT, JT og UT

 • Klima
 • Kreativitet, kunst og Kultur
 • Ligestilling
 • Bioteknologi
 • Teknologi og digitalisering 
 • Fysik og fysiske fænomener 
 • Globalisering og international politik
 • Formidling, fake news og kildekritik)
 • Socialt ansvar 
 • Virksomhedsstrategi og innovation
 • Sundhed og medicin 
 • Studieværktøjer 

 

Du kan læse om de tre programmer i boksen til højre.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk