Yngre Talenter

Yngre Talenter tilbyder et halvandetårigt diplomprogram for talentfulde elever i 6. klasse, der savner faglige udfordringer. Projektet er startet september 2018 med støtte fra Industriens Fond.

Programmet indeholder:

  • Faglige og personlige udfordringer på højt niveau
  • Inspiration til fremtiden og afklaring på valg af ungdomsuddannelse
  • Et socialt fællesskab med andre talentfulde unge

Eleverne har i alt 12 undervisningsdage mellem kl. 9.00-15.00 fordelt på tre semestre. Programmet starter i oktober i 6. klasse og slutter december i 7. klasse. Herudover har de en team- og innovationsdag på 2. semester samt mulighed for at deltage i flere valgfrie arrangementer på Åbent Akademi pr. semester. Undervisningen foregår på nærliggende gymnasier og varetages af fagligt og didaktisk dygtige kandidatstuderende.

Eleverne får et bredt fagligt program med naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag, ligesom de arbejder med personlig udvikling, herunder samarbejde og mål & mindset.

Kandidater til Yngre Talenter

  • Har overskud til at følge Yngre Talenter ved siden af det daglige skolearbejde
  • Er fagligt nysgerrige, dygtige og motiverede for at lære mere
  • Er interesserede i ekstra viden på et højt fagligt niveau
  • Har ofte høje karakterer i et eller flere fag

Eksempler på program

Samarbejde og Escape Game

Samarbejdsfærdigheder, analytisk tænkning og kreativ problemløsning er vigtigere end nogensinde. Vi analyserer egne og fælles styrker og svagheder, hvorefter vi tester vores samarbejdskompetencer i escape gamet Chance to live.

Gennemsku’ grafen og få styr på statistikken – om (mis)information

Målet for dette undervisningsforløb er at blive endnu bedre til at gennemskue den information, vi bliver præsenteret for. Vi skal arbejde med, hvordan man aflæser grafer, statistik og meningsmålinger, hvad der kendetegner god og veldokumenteret information og hvordan vi lærer at gennemskue, når nogen fordrejer tal for egen vindings skyld.

Kroppens fordøjelsessystem

Fordøjelsessystemet består af en lang række specialdesignede organer, der sammen arbejder på højtryk for at nedbryde, fordøje og optage den mad vi spiser, så den kan blive omdannet til energi og næringsstoffer, som kroppen er afhængig af for at fungere og holdes i live.

I dette undervisningsforløb skal vi stifte bekendtskab med fordøjelsessystemets mange organer og deres anatomi og funktion. Vi skal følge madens rejse gennem mave-tarm-kanalen, så vi kan forstå hvordan maden, bliver nedbrudt, optaget, og ført videre ud til kroppens mange celler.

Optag af nye elever sommeren 2022

Vi optager nye elever til Yngre Talenter løbende og frem til d. 26. september 2022. 

Optagelse på Yngre Talenter går gennem elevens skole. Det er skolen, der i samråd med relevante forældre, indstiller interesserede elever til Yngre Talenter, ligesom det er skolen, der afholder udgiften til programmet.

Eleverne skal ifm. optag udfylde et ansøgningsskema, der via skolen returneres til ATU Øst. Vi vurderer herefter ansøgningerne og giver eleverne direkte besked om optagelse. Skolen informeres løbende om undervisningen og elevernes deltagelse.

Har du mistet dit ansøgningsskema, kan du rekvirere et nyt ved at skrive til talentigrundskolen@talentfuldeunge.dk. Du kan se et eksempel på et ansøgningsskema i boksen til højre, men det rigtige ansøgningsskema i Word skal rekvireres gennem din skole.

Pris for deltagelse

Deltagelse i Yngre Talenter koster 4.500 kr. pr. elev, som afholdes af skolen. Beløbet dækker:

  • Faglige udfordringer til alle elever, der deltager i projektet
  • Adgang til et fagligt netværk og sparring om talentudvikling
  • Mulighed for at inddrage andre elever via Åbent Akademi

Offentliggørelse af program

Programmet offentliggøres umiddelbart lige inden semesterstart via vores kursussystem, Planorama. Elever og talentkoordinatorer kan tilgå Planorama via en individuel profil.

Du kan desuden læse mere om programmet for efterårssemestret ved at downloade filen i højre side. Her kan du også hente vores foldere og guide til talentkoordinatorer.

Vi har desværre ikke mulighed for at besvare individuelle henvendelser vedr. programmet, men henviser til Planorama, hvor oplysningerne vil være tilgængelige kort før opstart.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om Yngre Talenter kan du skrive til talentigrundskolen@talentfuldeunge.dk

 

Du kan hente vores foldere og guide til talentkoordinatorer i boksen til højre

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk