Yngre Talenter

Yngre Talenter tilbyder et halvandetårigt diplomprogram for talentfulde elever i 6. klasse, der savner faglige udfordringer. Projektet er startet september 2018 med støtte fra Industriens Fond.

Programmet indeholder:

  • Faglige og personlige udfordringer på højt niveau
  • Inspiration til fremtiden og afklaring på valg af ungdomsuddannelse
  • Et socialt fællesskab med andre talentfulde unge

Eleverne har i alt 12 undervisningsdage mellem kl. 9.00-15.00 fordelt på tre semestre. Programmet starter i oktober i 6. klasse og slutter december i 7. klasse. Herudover har de en team- og innovationsdag på 2. semester. Undervisningen foregår på nærliggende gymnasier og varetages af fagligt og didaktisk dygtige kandidatstuderende.

Eleverne får et bredt fagligt program med naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag, ligesom de arbejder med personlig udvikling, herunder samarbejde og mål og mindset.

Eksempler på program

Mål og mindset

Det er ikke vores intelligens, talent eller medfødte evner, der afgør, hvor langt vi kommer i livet – det er vores tankesæt! 

Teenager - postyr eller kultur

Overalt i verden findes der ritualer, der markerer overgangen fra barn til voksen. Men hvad vil det sige at blive voksen, og hvilke ritualer bruger vi her i Danmark?

Menneskets gener – Hvorfor ser vi ud som vi gør?

Hvad er genetik og DNA, og hvilken rolle har evolutionen i udviklingen af mennesket.

Kandidater til Yngre Talenter

  • Har overskud til at følge Yngre Talenter ved siden af det daglige skolearbejde
  • Er fagligt nysgerrige, dygtige og motiverede for at lære mere
  • Er interesserede i ekstra viden på et højt fagligt niveau
  • Har ofte høje karakterer i et eller flere fag

Optag af nye elever sommeren 2024

Optaget 2024 starter i slutningen af foråret 2024 med ansøgningsfrist 1. september 2024

Optagelse på Yngre Talenter går gennem elevens skole. Det er skolen, der i samråd med relevante lærere og elevens forældre, indstiller elever til Yngre Talenter, ligesom det er skolen, der afholder udgiften til programmet.

Eleverne skal ifm. optag udfylde et ansøgningsskema, som indsendes til ATU Øst via et link eller via skolen. Vi optager alle elever, der er godkendt af deres skole, og man skal således sikre sig, at man har skolens godkendelse, inden man sender. Efter optagelse informerer vi elever, forældre og skoler om det videre program ligesom skolen informeres løbende om undervisningen og elevernes deltagelse.

Skoler kan rekvirere et ansøgningsskema ved at skrive til talentigrundskolen@talentfuldeunge.dk.

Online infomøder om Yngre Talenter og Junior Talenter 

For skoler, der allerede samarbejder med ATU Øst (som allerede kender YT og JT programmerne)

Mandag d. 24. juni kl. 14-14.30 - tilmeld her

For interesserede skoler (der ikke kender ATU i forvejen)

Mandag d. 24. juni kl. 15-15.30 - tilmeld her

For forældre og elever

Vi holder også online infomøder om Yngre Talenter og Junior Talenter for interesserede forældre og elever

Tirsdag d. 18. juni kl. 17-17.45 - tilmeld her

Torsdag d. 27. juni kl. 17-17.45 - tilmeld her

Pris for deltagelse

Deltagelse i Yngre Talenter koster 5.000 kr. pr. elev, som afholdes af skolen. Beløbet dækker:

  • Faglige udfordringer til alle elever, der deltager i projektet
  • Adgang til et fagligt netværk og sparring om talentudvikling

Offentliggørelse af program

1. semester på Yngre Talenter programmet starter efter efterårsferien 2024. 

Programmet offentliggøres umiddelbart lige inden semesterstart via vores kursussystem, Planorama. Elever og talentkoordinatorer kan tilgå Planorama via en individuel profil.

Vi har desværre ikke mulighed for at besvare individuelle henvendelser vedr. programmet, men henviser til Planorama, hvor oplysningerne vil være tilgængelige kort før opstart.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om Yngre Talenter kan du skrive til talentigrundskolen@talentfuldeunge.dk

 

Du kan hente vores foldere og guide til talentkoordinatorer i boksen til højre

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk