Yngre Talenter

Yngre Talenter tilbyder et halvandetårigt diplomprogram for talentfulde elever i 6. klasse, der savner faglige udfordringer. Projektet er startet september 2018 med støtte fra Industriens Fond.

Programmet indeholder:

  • Faglige og personlige udfordringer på højt niveau
  • Inspiration til fremtiden og afklaring på valg af ungdomsuddannelse
  • Et socialt fællesskab med andre talentfulde unge

Eleverne har i alt 12 undervisningsdage mellem kl. 9.00-15.00 fordelt på tre semestre. Programmet starter i oktober i 6. klasse og slutter december i 7. klasse. Herudover har de en team- og innovationsdag på 2. semester. Undervisningen foregår på nærliggende gymnasier og varetages af fagligt og didaktisk dygtige kandidatstuderende.

Eleverne får et bredt fagligt program med naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske fag, ligesom de arbejder med personlig udvikling, herunder samarbejde og mål og mindset.

Eksempler på program

Mål og mindset

Det er ikke vores intelligens, talent eller medfødte evner, der afgør, hvor langt vi kommer i livet – det er vores tankesæt! 

Teenager - postyr eller kultur

Overalt i verden findes der ritualer, der markerer overgangen fra barn til voksen. Men hvad vil det sige at blive voksen, og hvilke ritualer bruger vi her i Danmark?

Menneskets gener – Hvorfor ser vi ud som vi gør?

Hvad er genetik og DNA, og hvilken rolle har evolutionen i udviklingen af mennesket.

Kandidater til Yngre Talenter

  • Har overskud til at følge Yngre Talenter ved siden af det daglige skolearbejde
  • Er fagligt nysgerrige, dygtige og motiverede for at lære mere
  • Er interesserede i ekstra viden på et højt fagligt niveau
  • Har ofte høje karakterer i et eller flere fag

Optag af nye elever sommeren 2023

Vi optager nye elever til Yngre Talenter løbende og frem til d. 1. september 2023. 

Optagelse på Yngre Talenter går gennem elevens skole. Det er skolen, der i samråd med relevante forældre, indstiller interesserede elever til Yngre Talenter, ligesom det er skolen, der afholder udgiften til programmet.

Eleverne skal ifm. optag udfylde et ansøgningsskema, der enten indsendes direkte til ATU Øst eller via skolen returneres til os. Vi vurderer herefter ansøgningerne og giver eleverne direkte besked om optagelse. Skolen informeres løbende om undervisningen og elevernes deltagelse.

Skoler kan rekvirere et ansøgningsskema ved at skrive til talentigrundskolen@talentfuldeunge.dk.

Pris for deltagelse

Deltagelse i Yngre Talenter koster 4.500 kr. pr. elev, som afholdes af skolen. Beløbet dækker:

  • Faglige udfordringer til alle elever, der deltager i projektet
  • Adgang til et fagligt netværk og sparring om talentudvikling

Offentliggørelse af program

Programmet offentliggøres umiddelbart lige inden semesterstart via vores kursussystem, Planorama. Elever og talentkoordinatorer kan tilgå Planorama via en individuel profil.

Vi har desværre ikke mulighed for at besvare individuelle henvendelser vedr. programmet, men henviser til Planorama, hvor oplysningerne vil være tilgængelige kort før opstart.

Online infomøder om optagelsesprocessen til Yngre Talenter og Junior Talent

For talentkoordinatorer, skolerledere, og lærere fra skoler, der allerede er med i programmerne: 

Torsdag d. 8. juni kl. 15.00 - 15.30 - Tilmelding her

Tirsdag d. 20. juni kl. 14.00 - 14.30 - Tilmelding her

Torsdag d. 10. august kl. 15.00 - 15.30 - Tilmelding her

Tirsdag d. 29. august kl. 14.00 - 14.30 - Tilmelding her

For skoleledere og lærere fra skoler, der er interesserede i programmerne:

Torsdag d. 8. juni kl. 14.00 - 14.30 - Tilmelding her

Tirsdag d. 20. juni kl. 15.00 - 15.30 - Tilmelding her

Torsdag d. 10. august kl. 14.00 - 14.30 - Tilmelding her

Tirsdag d. 29. august kl. 15.00 - 15.30 - Tilmelding her

For interesserede forældre og elever:

Tirsdag d. 13. juni kl. 17.00 - 17.45 - Tilmelding her

Mandag d. 29. juni kl. 17.00 - 17.45 - Tilmelding her

Tirsdag d. 8. august kl. 17.00 - 17.45 - Tilmelding her

Torsdag d. 24. august kl. 17.00 - 17.45 - Tilmelding her

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om Yngre Talenter kan du skrive til talentigrundskolen@talentfuldeunge.dk

 

Du kan hente vores foldere og guide til talentkoordinatorer i boksen til højre

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk