Partnere

ATU Øst er medstifter og medlem af Dansk Talentnetværk.

Formålet med Dansk Talentnetværk er at dele viden og styrke kendskabet til talenter og talentudvikling i Danmark. Det sker bl.a. gennem at arrangere fælles aktiviteter, møder og konferencer for med en samlet og stærk stemme at tale talenternes sag i Danmark. Både i uddannelsessektoren, overfor politikere samt den brede befolkning.

Dansk Talentnetværk består af organisationerne Akademiet for Talentfulde Unge Øst, Akademiet for Talentfulde Unge Vest, Astra og TalentCampDK, der i september 2021 skrev under på Charter og Kommissorium for Dansk Talentnetværk. Senest er organisationen Begavet med Glæde optaget som medlem januar 2022.

____________________________________________________________________________________________________

MentorDanmark - en del af Gyldendal - er Nordens største lektiehjælpsvirksomhed med mere end 5.000 mentorer, som i de seneste 11 år har hjulpet mere end 80.000 familier med kvalitetssikret lektiehjælp. MentorDanmark er ikke kun en lektiehjælp - det er et løfte om at skabe en positiv forandring for den enkelte elev og bringe skole- og læringsglæden tilbage.

MentorDanmark og ATU Øst har et gensidigt samarbejde, hvor MentorDanmark udbyder spændende workshops med fokus på læring og motivation for ATU Østs elever, mens mange af ATU Østs både nuværende og tidligere elever bliver mentorer hos MentorDanmark og har glæde af personlig udvikling og læring den vej igennem.

____________________________________________________________________________________________________

 

Industriens Fond er en privat erhvervsdrivende fond, der støtter dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Fondens aktiver på knap fem milliarder kroner er gennem mere end 100 år blevet akkumuleret via realkreditlån til industrien. I dag støtter og udvikler Fonden nyskabende projekter, som styrker konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv. Fonden uddeler årligt i omegnen af 250 mio. kroner og har i dag 135 aktive projekter i sin projektportefølje.

Industriens Fond støttede Yngre Talenter fra 2018-2021 og Junior Talent fra 2015-2018

____________________________________________________________________________________________________

 

Skolen Bifrost er et friskoletilbud for højtbegavede børn til og med 9. klasse.

Skolens vision er, at alle elever på Bifrost hver dag glæder sig til at gå i skole, værdsætter deres særlige forudsætninger og får rum til at dyrke og styrke deres store nysgerrighed. De arbejder med trivsel som grundlag for læring, og læring som grundlag for trivsel. På Skolen Bifrost dyrker de den kreative og videnskabelige nysgerrighed, og styrker også interessen for andre mennesker og ikke mindst nysgerrigheden for at lære sig selv at kende. 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Horten er et af Danmarks førende advokatfirmaer og rådgiver en lang række private og offentlige virksomheder i Danmark og i udlandet. Horten er specialister inden for sektorer, der er intensivt regulerede eller hvor teknologisk udvikling og nytænkning er bærende - såsom Energi, Life Science, Teknologi og Media samt den offentlige sektor. 

"Igennem snart en del år, har vi haft arrangement med ATU, hvor vi dels har en eftermiddag/aften med undervisning i "almen jura" og det at være advokat mv., dels en prøvesag, hvor de deltagende skal fungere som advokat i sagen - skarpt bedømt af undertegnede. Det har været spændende at møde ATUerne - og vi er begyndt i vores udvælgelse af potentielle ansatte som stud.jur. eller som advokatfuldmægtig at tillægge det en særlig positiv betydning, at vedkommende har været ATUer. Så glæden ved bekendtskabet er 'gensidigt'" - Finn Schwarz, Partner

Horten-partner Finn Schwarz arrangerer gentagne Jura workshops for Akademiet for Talentfulde Unges deltagere.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

"Vi er indtrådt i samarbejdet med ATU Øst for at bidrage til, at unge mennesker får det bedst mulige udgangspunkt for at udvikle sig til værdiskabende teamspillere - uanset hvilken karriere, der kalder på den unge og uanset under hvilke omstændigheder den unge ønsker at anvende sine faglige og menneskelige færdigheder" - Flemming Christensen, ejer af THINK ABOUT IT. Se mere her www.thinkaboutit.dk/atu

Flemming Christensen underviste bl.a. på modulet Talent, der satte fokus på motivation, hvad der motiverer de talentfulde unge, og hvordan de udvikler deres talent bedst muligt
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

"Quorum Consulting er et uafhængigt ledelseskonsulenthus, der hjælper organisationer med at beslutte, udvikle og levere varige forbedringer. Vores folk er alle erfarne konsulenter med speciale i forretningstransformation. Vi tror på, at nøglen til god kundedialog og værdiskabelse bygger på de personlige egenskaber ydmyghed, umage og konsistens mellem det, vi siger og det, vi gør". - Louise Ellekilde Fogstrup, Partner

Quorom hjælper ATU med strategisk udvikling bl.a. i form af faciliterede workshops samt konkret rådgivning

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Implement Consulting Group er en global konsulentvirksomhed med nordiske rødder, som hjælper private og offentlige organisationer med at gennemføre strategiske forandringer. Vores 800 konsulenter arbejder ud fra kontorer i København, Stockholm, Malmö, Oslo Zürich og München.

Implement arbejder sammen med ATU Øst om at styrke organisationens praksis indenfor projektledelse.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Brand- og contentbureauet Kadaver arbejder bredt med brandstrategier og kampagner med speciale i brugerinvolverede kommunikation på såvel digitale som analoge medier.

Kadaver står i samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge Øst i spidsen for en ny kampagne for Erhvervstalenter, der sætter fokus på dét, som talenterne kan skabe i fællesskaber.

____________________________________________________________________________________________________

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er økonomisk og politisk tænketank, samt et samfundsøkonomisk analyseinstitut. AE arbejder for at den sociale retfærdighed fremmes i Danmark, og bidrager hertil gennem udarbejdelse og formidling af samfunds- og erhvervsøkonomisk viden og løsninger, der er til gavn for lønmodtagerne.

 

Astra

Astra er det nationale center for læring inden for natur, teknik og sundhed i Danmark. Astra samarbejder med alle parter, der er interesserede i og arbejder for at udvikle scienceundervisningen, og rådgiver, evaluerer og formidler viden i samarbejde med forskere både universiteter og professionshøjskoler.

 

Center for Ungdomsforskning

CeFU - Center for Ungdomsforskning bedriver forskning i unge, ungdom og ungdomsliv. Forskningscentret er en del af Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet i København. Forskningen på CeFU er kendetegnet ved at være helhedsorienteret, ungeinvolverende og praksisrelateret. Akademiet for Talentfulde Unge Øst sidder i bestyrelsen for, og er medlem af, Foreningen Center for Ungdomsforskning.

 

Danmarks Arkitektur Center

Dansk Arkitektur Center (DAC) skaber bred interesse for arkitektur, by- og landskabsudvikling samt er en platform for netværksskabende aktiviteter, debat og videndeling, der baner vej for ny innovation og bæredygtig udvikling på tværs af byggebranchen. DAC udvikler løbende spændende undervisning i form af debatarrangementer, talks og workshops for Akademiet for Talentfulde Unge Øst.  

 

Danmarks Institut for Internationale Studier 

DIIS er en uafhængig, offentlig forskningsinstitution, hvis hovedformål er at  udføre og kommunikere forskning og analysearbejde inden for globalisering, sikkerhed, udvikling og udenrigspolitik.

Hvert år deltager unge i ATU’ Øst talentprogram i en særligt tilrettelagt konference om internationale samfundsforhold og politik hos DIIS.

 

Den Hirschsprungske samling

Den Hirschsprungske Samling huser dansk kunst fra det 19. og starten af det 20. århundrede med hovedværker af kunstnere som C.W. Eckersberg, Christen Købke, P.S. Krøyer.

Kunstmuseet udvikler løbende workshops og omvisninger til vores unge i ATU’ Østs talentprogram for gymnasieeleverne. 

 

DTU Eduforce

Eduforce er en gruppe af DTU Bioengineering's dygtigste studerende der brænder for at formidle deres faglige viden. Eduforce udvikler og afholder undervisningsbesøg for ATU-programmets gymnasieelever inden for bioteknologi, biologi og kemi med fokus på hands-on undervisning og laboratorieforsøg.

 

FN-byen (UNHCR)

 FN Byen København huser 1.500 ansatte, som repræsenterer over 100 forskellige nationaliteter og 11 forskellige FN-organisationer, herunder UNCHR, FN’s flygtningeorganisation.

Hvert år deltager unge ved Akademiet for Talentefulde Unge Øst i en rundvisning i FN-byen og efterfølgende et oplæg fra repræsentanter for UNCHR. 

 

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet blev stiftet d. 1. juli 1898 med det formål at udbrede kendskabet til videnskabens metoder og resultater. Alle, der havde lyst og interesse, skulle have mulighed for at få indblik i forskningens verden. I foråret 2014 indledte Akademiet for Talentfulde Unge et samarbejde med Folkeuniversitetet, der gør det muligt for Akademiet for Talentfulde Unges deltagere at overvære en række forelæsninger hvert semester.

 

GEUS

GEUS er en geovidenskabelig forsknings- og rådgivningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GEUS arbejder med geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning primært i Danmark og Grønland. 

  

Holscher Design

Holscher Design er en internationalt anerkendt designvirksomhed med hovedsæde i København.

Holscher Design afholder hvert år et virksomhedsbesøg for ATU’s gymnasieelever, hvor de får lov at prøve kræfter med den innovative designproces og lærer designbranchen at kende.  

 

Initiatives A/S er en forskningsbaseret konsulentvirksomhed, der både designer og driver tværsektorielt samarbejde inden for nogle af de største innovationsudfordringer i samfundet, bl.a. inden for sikkerhed, sundhed og bæredygtighed.  

 

KVINFO

KVINFO er samlingsstedet for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion i Danmark. KVINFO arbejder for lige muligheder uanset køn samt, at dette forbliver et vigtigt mål både national og internationalt. 

  

Københavns Universitets Studenterrådgivning

Studenterrådgivningen KU yder gratis social- og psykologhjælp til studerende på Københavns Universitet. Studenterrådgivningen afholder workshops for unge ved Akademiet for Talentfulde Unge Øst med fokus på håndtering af stress i forbindelse med intensive læringsprocesser.

 

Medicinsk Museion

Medicinsk Museion afholder workshops, talks og omvisning med fokus på den medicinske kulturarv. Hvert år deltager elever fra Akademiet for Talentfulde Unge Øst i omvisninger og ved oplæg fra forskere og museumsinspektører ved museet.

 

Nationalt Center for Fremmedsprog

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet. Hvert semester tilbydes ATU-programmets gymnasieelever en workshop inden for området sprog- og kulturstudier.

 

Palantir

Palantir er en global virksomhed, der fremstiller produkter til analyse af bigdata og udvikler sikkerhedssystemer til bl.a. banker og efterretningstjenester. ATU-elever har deltaget i virksomhedsbesøg ved Palantir. 

 

Project Access

Project Access tilbyder gratis og personlig rådgivning til alle danskere, der ønsker at læse på et udenlandsk topuniversitet. Organisationen hjælper med ansøgning og vejledning, er non-profit og har til formål at øge antallet af danskere, der tager en international uddannelse til gavn for det danske arbejdsmarked i fremtiden.

 

Rigshospitalet - Forskningens Døgn

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der foregår hvert år med cirka 700 events og foredrag og mere end 70.000 besøgende.

Hvert år deltager unge i Akademiet for Talentfulde Unge Østs talentprogrammer i foredrag eller vidensarrangementer i forbindelse med Forskningens Døgn.

 

Rockwool

ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker.

 

Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære organisation. Gennem 150 år har den hjulpet mennesker igennem ensomhed, krige og katastrofer. Den tæller 13 mio. frivillige i 187 lande og er en del af alle lokalsamfund. Derfor er Røde Kors altid tilstede og kan gøre en forskel, når krisen rammer.

 

Statens Geologiske Museum

Hvert år deltager unge i ATU Østs talentprogrammer i Jorden Kalder-arrangementerne på Statens Geologiske Museum.

Fokus for Jorden Kalder-arrangementerne er klimaforandringerne som behandles igennem debat og videnskabelige oplæg.  

 

Statens Museum for Kunst

Akademiet for Talentfulde Unge Øst samarbejder med SMK om billedkunstformidling til landets unge. ATU-programmets elever deltager hvert år på workshops og til faglige arrangementer med fokus på museets kunstsamlinger.

 

Videnskab.dk

Videnskab.dk er Danmarks største videnskabsmedie. Videnskab.dk dækker forskningen bredt - fra kultur og samfund til teknologi og naturvidenskab. Videnskab.dk skrives og redigeres af en uafhængig redaktion.

Medlemmerne i redaktionen underviser ATU Østs gymnasieelever i kritisk tænkning og kildekritik.

 

Videnskabernes selskab

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, som er stiftet i 1742, og som har HM Dronning Margrethe som protektor, virker for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig forståelse. Det fungerer som samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet. Akademiet for Talentfulde Unges deltagere har adgang til Selskabets offentlige foredrag, og bliver desuden inviteret med til Nobel- og andre særarrangementer. 

 

Videnskabsteatret

Videnskabsteatret har siden 2004 produceret 15 forskellige forestillinger, der alle beskæftiger sig med at formidle forskningsbaseret viden gennem teaterkunst. Videnskabsteateret modtog i 2013 Svend Bergsøes Fonds formidlerpris for udviklingen af en ny og enestående vidensformidling. Videnskabsteatret arbejder med mange forskellige typer af professionelle kunstnere og forskere, og de tilknyttede til hver produktion afhænger derfor af forskningstemaet.

 

YouGlobe

Foreningen YouGlobe udvikler gratis undervisningsmaterialer og dialogmøder til grundskoler og ungdomsuddannelser – om digital dannelse, mobning, social innovation, demokrati, medborgerskab mm.

ATU Øst samarbejder med YouGlobe om undervisningsudvikling.

 

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet udbyder uddannelser og forskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora, ingeniør- og sundhedsvidenskab.

Akademiet for Talentfulde Unge Øst samarbejder bl.a. med Aalborg Universitet om at udvikle og udbyde kvalificeret undervisning i cybersikkerhed.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk