Gymnasier

Talent skal dyrkes

På Akademiet for Talentfulde Unge optager vi hver år en ny årgang af talentfulde unge – og vi vil gerne give jeres gymnasium muligheden for at være med.

ATU arbejder for, at landets dygtigste unge får de bedst mulige vilkår for at kunne udvikle og udfolde sig. Gennem ATUs 2-årige diplomprogram efter skoletid og i weekender opnår de unge viden, som udfordrer og stimulerer dem inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora samtidig med, at de bliver bedre rustet til fremtidens studie- og karrierevalg. 

Når I sender udvalgte elever til ATU, får I samtidig adgang til den seneste viden om talentudvikling via nyhedsbreve, internationale konferencer, årlige talentdage og diplomoverrækkelser. ATUs program fordrer, at talenterne tager motivation med hjem i klasselokalet, så deres engagement kan brede sig til deres medstuderende.

ATU løfter deltagerne gennem:

  • Naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske oplæg, teorier, modeller og cases på højt niveau.
  • Hjælp til studie- og karriereafklaring via besøg på universiteter, organisationer og virksomheder.
  • Konkrete studieværktøjer som f.eks. akademisk opgaveskrivning, skriftlig formidling og præsentationsteknik.
  • Personlig udvikling i et stimulerende og udfordrende fagligt og socialt fællesskab med andre unge talenter. Fokus på motivation, mål, samarbejde og feedback. 
  • Forelæsninger, oplæg og workshops med førende forskere, opinionsledere, virksomheder og andre eksperter indenfor et bredt felt. 

Hvad siger andre gymnasier?

"Det er en fornøjelse at opleve, hvordan aktiviteterne i ATU-regi skaber begejstring og motivation hos de elever som deltager. På Solrød Gymnasium har vi stor gavn af samarbejdet med ATU. Vores ATU-elever motiveres og begejstres over de ekstra udfordringer og oplevelser, de møder. Og de vender tilbage til gymnasiet med begejstringen i behold og formår at sætte den og deres nyvundne viden i spil i den normale skolehverdag"
- Bjarne Thams, Rektor Solrød Gymnasium

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk