Billedpolitik

ATU Øst anvender løbende billeder og video fra egne arrangementer og aktiviteter i trykte og digitale medier. Gennem billeder og video fortæller vi de gode historier og informerer om vores arrangementer og aktiviteter. I udgangspunktet tager vi kun situationsbilleder. 

Ved optagelse/tilmelding hos ATU Øst er alle deltagere (samt forældre til indmeldte børn) informeret om, at vi forbeholder os ret til at offentliggøre situationsbestemte billeder på vores hjemmeside, sociale medier samt i forbindelse med øvrigt markedsføringsmateriale. Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet.

Hvis man, som medvirkende i aktiviteten, ikke har lyst til at optræde på billedet, kan man signalere over for fotografen, at man ikke ønsker at blive fotograferet eller bede fotografen om at slette billedet umiddelbart lige efter.

Det afgørende kriterium for offentliggørelsen er, at de afbildede personer ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket ud fra en normal vurdering. Man kan til en hver tid kontakte os på mail, hvis man finder et billede på nettet, som man gerne vil have slettet.

Billeder i tryksager vil i udgangspunktet altid have gennemgået en godkendelsesproces og kan derfor ikke trækkes tilbage.

Retningslinjer for offentliggørelse af billeder
Situationsbilleder defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. Udgangspunktet er, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.

Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal således være harmløse.

Følgende eksempler på situationsbilleder vil som udgangspunkt kunne offentliggøres uden samtykke:

  • Billeder taget under udfoldelse af aktiviteter
  • Billeder taget af unges ophold på en camp
  • Billeder taget ved en diplomfejring
  • Gruppebilleder eller billeder med mange personer, hvor det er svært at identificere enkeltpersoner.

En indsigelse mod et offentliggjort billede vil derudover konkret kunne bevirke, at interesseafvejningen falder ud til fordel for den registreredes interesse. Det kan betyde, at billedet skal fjernes. Det er direktøren hos ATU Øst, der tager stilling til indsigelsen.

I sidste ende er det Datatilsynet, der er myndighed på området.

Vi behandler alle former for billeder med udgangspunkt i god databehandlingsskik, saglighed og proportionalitet.

 Link til retningslinjer, der er fastlagt af Datatilsynet

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk