Trivsel

En vigtig målsætning for ATU Øst er at skabe en forståelse for, at talenterne er helt almindelige unge. I hver eneste klasse sidder der op til tre elever, som har brug for flere udfordringer og mere læring end deres jævnaldrende. Hvis disse elever ikke møder tilstrækkelige faglige udfordringer, er der stor risiko for, at de underpræsterer, mistrives og mister lysten til at lære. Fælles for dem er et stort lærings- og udviklingspotentiale, stejle læringskurver og at de har brug for flere og andre udfordringer end deres jævnaldrende. Talentudvikling er ofte en forudsætning for trivsel og udvikling af disse børn og unge.

Også for talenterne gælder det, at en vigtig forudsætning for trivsel og udvikling, er at de bliver set og forstået, samt mødt og udfordret i overensstemmelse med deres behov. Forskning viser, at trivsel opstår når begreberne, self efficacy, sense of belonging samt perception of curriculum er til stede. Altså når eleverne gennem udfordringer bringes til at kunne mærke og tro på, at de mestrer en given opgave, at pensum giver mening, og at de befinder sig i en gruppe, af peers, hvor de føler sig set, accepteret og forstået.

Dette er imidlertid ikke altid muligt at dække i den brede skoleundervisning, der skal favne elever med både meget stejle læringskurver og højt læringspotentiale samt dem med forskellige læringsudfordringer.  Derfor er ATU Østs elever også ofte ekstremt taknemmelige og tilfredse med deres tid på ATU Øst, ikke mindst fællesskabet med de andre talenter samt den accelererede, spændende og udfordrende undervisning, der styrker deres trivsel og udvikling markant.

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk