Om ATU Øst

Akademiet for Talentfulde Unge blev etableret i 2007 af Nørre Gymnasium og er i dag landsdækkende med de 3 organisationer: ATU Øst, Syd og Midt.

Den 1. januar 2022 blev ATU Øst etableret som selvstændig medlemsforening. Som medlem af Foreningen kan optages uddannelsesinstitutioner og organisationer m.v., der samarbejder med Foreningen og ønsker at arbejde aktivt for Foreningens formål og udvikling. Hertil kommer nuværende og tidligere elever samt alle andre personer, der støtter op om talentudvikling. Foreningen ATU Øst arbejder for på et almennyttigt grundlag at gøre talentudvikling af børn og unge til en integreret del af alle uddannelser og skabe rammerne for personlig og faglig udvikling samt selv aktivt at forestå talentudvikling via undervisning i form af talentprogrammer. Så alle talentfulde børn og unge får mulighed for og hjælp til at realisere deres fulde potentiale til gavn for dem selv og samfundet.

ATU samarbejder med den overvejende del af gymnasier og universiteter i Danmark, en lang række grundskoler samt erhvervsskoler. Hertil kommer en række af landets førende eksperter og opinionsledere fra universiteter, virksomheder og organisationer.

Akademiet for Talentfulde Unge Øst tilbyder forskellige diplomprogrammer til særligt dygtige, motiverede og talentfulde unge i grundskoler og på ungdomsuddannelser. Talentprogrammerne består af faglige oplæg, workshops og projektarbejde på universitetsniveau i samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og humanistiske fag, samtidig med at vi sætter fokus på personlig udvikling og trivsel. Vi arbejder med vedholdenhed, samarbejde og refleksion. Derudover får eleverne en række studieværktøjer, som de kan tage med sig videre i uddannelsessystemet. Hertil kommer fokuserede forløb i innovation og entreprenørskab samt cybersikkerhed.

I dag har Akademiet for Talentfulde Unge Øst 4 etablerede programmer:

Yngre Talenter til 6. og 7. klasserne (1,5-årigt program)

Junior Talenter til 8. og 9. klasserne (1,5-årigt program)

Unge Talenter til ungdomsuddannelserne (2-årigt program)

Unge Talenter Fokus til ungdomsuddannelserne (1-årigt program)

Samt 3 programmer, der introduceres i 2024:

Mini Talenter til 4. – 5. klasserne; pilotprojekt i samarbejde med Kalundborg Kommune

Junior Talenter Praksisfaglig til 7. – 8. klasserne; i samarbejde med Københavns kommune

Cyber Career til alle elever på ungdomsuddannelserne i samarbejde med AAU, DTU, ITU, SDU, AU, CBS og IF.

 

Her kan du læse mere om Akademiet for Talentfulde Unge Østs vision og mission samt organisation og Advisory Board.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk