Oprettet af Camilla Bech Kjeldahl den 16. marts 2018

ATU Talenter i trivsel

Ny analyse fra ATU Øst viser, at ATU talenterne stortrives – også bedre end deres jævnaldrende.

Analysen er udført af analyseinstituttet YouGov for Akademiet for Talentfulde Unge Øst. I alt er der gennemført 444 interviews med nuværende ATU-elever, 465 interviews med tidligere ATU-deltagere og 505 interviews med en repræsentativ kontrolgruppe af unge. Dertil kommer 33 interviews gennemført med ATU Østs samarbejdspartnere på gymnasierne på Sjælland.

Analysen tegner et billede af en gruppe unge med stort overskud såvel fagligt som socialt. En gruppe unge som trives på ATU Øst, hvor de møder de faglige udfordringer, som de savner, i et socialt fællesskab med andre nysgerrige unge. Generelt trives danske unge godt. Dog viser analysen, at ATU-deltagernes trivsel er højere (83%) end kontrolgruppens (68%). ATU-deltagerne rater samtidig sig selv højt på flere personlige parametre og afkræfter dermed myten om, at talenter trives dårligere end andre, har færre venner og er mindre populære end gennemsnittet. 

Ambitiøse, nysgerrige og flittige talenter, der vil gøre en forskel for andre

Analysen fortæller os om en gruppe unge talenter med mange venner og interesser samt overskud til at hjælpe kammeraterne med lektierne, men som selv keder sig i skolen på grund af manglende udfordringer (44% i grundskolen og 40% i gymnasiet). Også karaktergennemsnittet ligger væsentligt over kontrolgruppen med 10,9 mod 7,1.

De unge talenter adskiller sig endvidere markant fra andre unge på en række parametre, og beskriver sig selv som mere ambitiøse, nysgerrige, selvstændige, engagerede, flittige, selvbevidste, målrettede og analytiske end kontrolgruppen. 98% af talenterne insisterer på at arbejde med noget, de brænder for og på at gøre en forskel for andre. 

Spændende ny viden, fællesskab og selvtillid

De unge talenter er rigtigt tilfredse med deres deltagelse på ATU Øst, hvor de oplever fællesskabet blandt ligesindede som noget af det vigtigste – kun overhalet af de spændende faglige udfordringer og den nye viden, de her modtager. Generelt viser analysen, at ATU-deltagerne gennem programmet styrkes over en bred kam og får udviklet sociale kompetencer, selvindsigt, åbenhed og selvtillid.

Talenter styrker resten af klassen, når de trives og udfordres

Ovenstående billede bekræftes af talentkoordinatorerne – ATU Østs samarbejdspartnere på de sjællandske gymnasier. I talentkoordinatorernes optik adskiller talenterne sig i særdeleshed fra gennemsnittet med et højere fagligt niveau og et højere ambitionsniveau. Analysen viser samtidig, at talenterne ikke blot styrker deres egne kompetencer, men også deres kammerater og klasse, når de stimuleres i de rigtige rammer. De tager den ekstra motivation med sig tilbage til den øvrige klasse og bidrager yderligere til det gode miljø med ny viden og energi. 

De oversete talenter

Talentkoordinatorerne vurderer endvidere, at der i gennemsnit er 10% oversete talenter pr. årgang, som under de rette forudsætninger også ville kunne præstere på talentniveau. Talentkoordinatorerne fremhæver personlige udfordringer som den største barriere for, at disse talentfulde elever får indfriet deres potentiale, mens de går i gymnasiet. Hertil fremhæver de manglende akademisk baggrund og støtte fra forældrene som de væsentlige væsentligste udfordringer for dem. Disse meldinger bekræfter desværre igen den negative rolle, social arv spiller i forhold til uddannelse og talentudvikling. 

Talenterne er en gevinst for samfundet

Talentkoordinatorerne mener, at ungdomsuddannelserne generelt kan have svært ved at udfordre de talentfulde unge tilstrækkeligt. De fremhæver de unge talenter som en gevinst for samfundet, og at der burde blive allokeret flere ressourcer til at sikre de dygtigste elevers udvikling. 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk