Årets underviser

Akademiet for Talentfulde Unge Øst overrækker hvert år prisen til Årets ATU-underviser. Det gør vi for at hylde det eminente. Prisen som Årets underviser uddeles for at anerkende de undervisere på det, der er særligt dygtige og engagerede og samtidig formår at brænde igennem med deres undervisningsformer. Prisen uddeles blandt andet for at sætte fokus på undervisningskvalitet og samtidig fungere som inspiration for alle.

Akademiet for Talentfulde Unge Øst prioriterer et tæt samarbejde med vores undervisere, som hver især repræsenterer ekspertviden inden for deres felt – det er forskere, professorer, lektorer, opionsledere og virksomhedsledere. Kendetegnende for dem alle er, at de er blandt de dygtigste inden for deres felt, og at de er engagerede og dygtige formidlere.

Undervisningen afsluttes hver gang med multiple choice test samt evaluering af indhold, form, underviser og relevans. Evalueringerne bruges til at sikre en konstant videreudvikling af undervisningen i samarbejde med underviserne.

Årets underviser

Når Årets underviser skal kåres, bliver der lagt vægt på, hvordan deltagerne oplever undervisningen. Prisen går til den underviser på det obligatoriske program, som har opnået de bedste evalueringer – både på det faglige indhold, formidlingsevner, udbytte og undervisningsformen. Dertil kommer høje evalueringer, som vægtes højt.

Årets underviser 2023 gik til Silas Longfors Pind med cand.mag. i filosofi fra Københavns Universitet. Herudover har han afholdt flere kurser for unge med filosofien som omdrejningspunkt og lavet meget frivilligt arbejde for unge bl.a. i Amnesty International og danske fængsler. Til daglig arbejder han i Den akademiske Fagforening DM. Han underviser UT eleverne i emner som bl.a. Filosofi & ungdomsliv og Trivsel & flow.

Silas Longfors Pind leverer inspirerende undervisning med høje elevevalueringer. På et forløb med tre workshops introduceres eleverne til filosofiske kernebegreber og filosofiens metode. Eleverne øver sig gennem alle workshops på at benytte og inddrage den faglige viden, når de laver øvelser og cases om aktuelle emner, der relaterer sig til deres dagligdag og liv. Silas formår med fremragende formidlingsevne og faglig passion at åbne nye horisonter for eleverne og udfordre dem til at se verden gennem filosofiens optik. Læg dertil Silas’ evne til at møde de unge i øjenhøjde og konstant holde sig orienteret om, hvad der rører sig i deres liv, så undervisningen og materialet hele tiden udvikles og tilpasses eleverne – dét er dedikation. - Direktør ATU Øst, Ellen Smidt-Nielsen.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk