Advisory Board

Akademiet for Talentfulde Unge Øst har et Advisory Board tilknyttet som sparringspartner for de langsigtede strategier og den daglige praksis. Vores Advisory Board er bredt sammensat og består af repræsentanter fra Akademiet for Talentfulde Unge Østs samarbejdspartnere og interessenter.

Medlemmerne er:

Formand: Mette Vedel, rektor Nørre Gymnasium

Bertel Haarder, Medlem af Folketinget (V)

Noemi Katznelson, Centerleder, forskningsleder og professor, Center for Ungdomsforskning (CFU)

Ole Stahl, Senior Employer Branding Professionel for Haldor Topsøe A/S

Vibeke Johnsen, Rektor HHX og HTX, Erhvervsskolen Nordsjælland

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk