Frivillige

Akademiet for Talentfulde Unge Øst har i dag et stort team på ca. 40 frivillige. De frivillige, som primært består af nuværende og tidligere ATU elever, udgør hjertet i ATU og fungerer som stærke ambassadører for den særlige, positive ATU ånd.

Fordelen ved at være frivillig hos ATU Øst

Akademiet for Talentfulde Unge Øst har siden sin start været såvel et fagligt som socialt netværk. Elever i ATU Østs programmer ønsker ofte at forblive i det netværk, der opbygges igennem forløbet. Ved at blive en del af ATU Østs frivillig team sikrer man, at man efter sit afsluttede forløb fortsat har en tæt forankring til programmet og kan drage nytte af både sociale og faglige netværk.

ATU tilbyder desuden følgende til sine frivillige:

Et frivilligseminar

​Alle frivillige tilbydes at deltage i et frivilligseminar, hvor der undervises i frivillighed, selvledelse, ledelse af andre samt mentoring. 

Et frivilligdiplom

Der dokumenteres, at man har deltaget i et frivilligseminar samt hvilke teams, man har indgået i, og hvilke opgaver, der er forbundet med disse.

Særlige events for frivillige

Ansvar
Som frivillig får man det fulde ansvar for de opgaver, ATU Øst uddelegerer samt muligheden for at udvikle på en række udvalgte opgaver.

Erfaring med alt fra eventafvikling til kommunikation og mentoring

Teams

Team Action forestår den praktiske afvikling af ATU Østs programmer, herunder registrering af elever, samt praktisk medvirkning ved afvikling af programmer samt Yngre Talenter og Erhvervstalenter camps.

Team SoMe skaber og dokumenterer historier til de sociale medier.

Team Info deltager på informationsmøder på gymnasier og skoler i forbindelse med optag af nye elever. De informerer om vores program og deler deres personlige historie ved rekrutteringsbesøg på gymnasier og skoler.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk