Oprettet af caroline den 28. januar 2021

Talentfulde unge kommer bag kulissen ved præsidentvalget i USA

Præsidentvalg, demokrati og Trumpisme. Disse vigtige temaer og deres betydning for vores samfund og for hele verden blev over 400 unge talenter mindet om, da de den 27. januar 2021 modtog deres diplom som bevis for at have gennemført Akademiet for Talentfulde Unge Østs toårige talentprogram. Diplomoverrækkelsen var på grund af corona-pandemien virtuel og fandt derfor sted online på platformen zoom.

Både valget og indsættelsen af præsident Joe Biden som den 46. præsident i USA har fyldt godt i mediestrømmen. Men er Trump æraen forbi i amerikansk politik? Og hvad betyder det for Danmark og verden, at USA har fået en ny præsident? Dette var blandt de aktuelle temaer, da årets hovedtaler ved online diplomoverrækkelsen, adjunkt v. Københavns Universitet, Frederik Hjorth holdt et oplæg om netop amerikansk demokrati for de unge talenter ved diplomoverrækkelsen. Han sluttede sit oplæg med ordene – og en forudsigelse:

- Det er ikke utænkeligt, at Donald Trump vil forsøge at genopstille som præsidentkandidat i 2024. Det afhænger af udfaldet af den rigsretssag, der er rejst imod ham. Men selv om han vælger at trække sig fra politik og bruge mere tid på golfbanen betyder det ikke, at hans indflydelse forsvinder. Der er aftagere til hans politiske projekt i den amerikanske kongres med samme ideologi som Trump. Så selv om nogle måske kunne ønske det anderledes, så har vi ikke set det sidste til Trumpismen endnu. Og med de ord vil jeg sige tak for jeres opmærksomhed, god vind og stort tillykke med afslutningen af jeres forløb. Det lyder helt vildt spændende og måske – og forhåbentligt - vil jeg se nogle af jer på et senere tidspunkt på Københavns Universitet, Institut for Statskundskab, sagde Frederik Hjorth i sit oplæg til de unge talenter ved diplomoverrækkelsen.

Stor opbakning til talentprogrammet
Sekretariatschef på Akademiet for Talentfulde Unge Øst, Ellen Smidt-Nielsen glæder sig over den store opbakning til talentprogrammerne, og til i år at kunne uddele godt 400 diplomer til de talentfulde gymnasieelever, som bevis på at have gennemført talentprogrammet Akademiet for Talentfulde Unge:

- Det er en stor fornøjelse at se den fortsatte massive opbakning blandt elever, forældre, gymnasier og samarbejdspartnere til vores talentprogrammer. Mere end nogensinde har vi brug for de lyse hoveder - og de har mere en nogensinde brug for at blive udfor-dret. Vi ser i øjeblikket frem til at byde en ny og forhåbentlig stor årgang dygtige gym-nasielever velkommen på ATU Øst og give dem den inspiration og viden de her under pandemien tørster endnu mere efter, og som sætter sine spor. Ikke kun hos de svage-ste elever men også hos de dygtigste, understreger Ellen Smidt-Nielsen, sekretariats-chef for Akademiet for Talentfulde Unge Øst.

For årets talentfulde diplommodtagerne er skoledagen langt fra altid sluttet med en pause fra lektier, skole og bøger. Efter skole er de talentfulde unge nemlig gennem to år draget afsted mod spændende workshops, faglige oplæg og gruppearbejde sammen med andre videbegærlige unge i et fagligt og udviklende fællesskab.

Årets talere
Diplomoverrækkelsen bød udover oplæg med Frederik Hjorth, USA-ekspert, ph.d. og adjunkt på Københavns Universitet Institut for Statskundskab samt underviser og forsker i vælgeradfærd, også på kåring af årets underviser på Akademiet for Talentfulde Unge, som dette år gik til Michael Bager med uddannelsesbaggrund i filosofi og organisationsudvikling. Han er mangeårig undervise på Akademiet for Talentfulde Unge Østs talentprogrammer for gymnasieelever og for erhvervselever. Mikkel Vestergaard, der går i gymnasiet i 3. g på Ørestad Gymnasium, var årets ATU diplomtaler, og sekretariatschef for Akademiet for Talentfulde Unge Øst, Ellen Smidt-Nielsen, ønskede i sin tale ATU årgang 19 tillykke med diplomet.

Tak til alle, der var med i fejringen af årgangen! Det var en fornøjelse at se deltagere, forældre, alumner talentkoordinatorer, rektorer og samarbejdspartnere til trods for, at de befandt sig hjemme. Og stor tak til alle vores talere, bidragydere til fejringen og gymnasierne, der spotter talenter, støtter talenter og prioriterer at sende elever på ATU.

Billedtekster

USA ekspert, ph.d. og adjunkt ved Københavns Universitet, Frederik Hjorth, holdt et spændende oplæg om amerikansk politik, vælgeradfærd og demokrati.