Oprettet af caroline den 02. oktober 2020

Talentfulde unge indtager U/Nord

Hvordan løser vi problemet med den globale opvarmning, sælger Danmark under sloganet ”Visit Denmark” og løser gåder med matematisk bevisførelse på højt niveau? Det er blot et udpluk af de meget aktuelle udfordringer, som et hold talentfulde elever i 8. og 9. klasse bliver stillet overfor, når de om kort tid mødes på talentprogrammet Junior Talent på Hillerød Tekniske Gymnasium i samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge Øst.

Af Caroline Broge

Denne nyhed er bragt i Frederiksborg Amts Avis den 2. oktober 2020, 1 sektion side 2

Hillerød Tekniske Gymnasium er netop blevet værtsgymnasium for et hold talentfulde elever i 8. og 9. klasse fra skoler i Hillerød og omegn. Eleverne starter på talentprogrammet Junior Talent i oktober måned.

I en Coronatid må vi ikke glemme de dygtigste unge, der nemt kan savne faglige udfordringer. Derfor er det ekstra glædeligt med samarbejdet og opbakningen fra U/Nord og Hillerød Tekniske Gymnasium til talentudvikling i folkeskolen siger leder af Akademiet for Talentfulde Unge Øst, Ellen Smidt-Nielsen:

- Vi har mere end nogensinde brug for alle talenter, og de har mere end nogensinde brug for ekstra udfordringer. Og vi ved, at hele klassen nyder godt af det, når de dygtigste elever kommer tilbage i klassen med den glæde og energi, det giver dem at blive udfordret på et højt fagligt niveau sammen med andre videbegærlige unge, siger Ellen Smidt-Nielsen, sekretariatschef hos Akademiet for Talentfulde Unge Øst.

Hun tilføjer, at det er glædeligt, at U/Nord nu også samarbejder med Akademiet for Talentfulde Unge Øst om talentudvikling i Folkeskolen efter mange års frugtbart samarbejde om talentudvikling for gymnasieeleverne på U/Nord.

Talentudvikling er en vigtig opgave

Rektor for U/Nord og Hillerød Tekniske Gymnasium, Vibeke Thornvig Johnson, mener, at gymnasiet også har en vigtig opgave med at stimulere og udfordre de dygtigste elever i folkeskolen. Og dermed styrke deres talent. Det gavner både eleverne selv, som også bliver mere afklarede i forhold til deres fremtid og uddannelsesvalg, men også samfundet, der mere end nogensinde har brug for alle talenter. Hun glæder sig til at byde de talentfulde elever fra 8. og 9. klasse velkommen på Junior Talent:

- Vi glæder os til at møde de mange Junior Talenter og undervise dem i fag på højt niveau. Vi håber de vil opleve fagene og dagene som inspirerende og tage en masse input med tilbage til deres klasser, siger Vibeke Thornvig Johnson, rektor for U/Nord og Hillerød Tekniske Gymnasium.

Det nye hold af talentfulde, nysgerrige og videbegærlige unge i 8. og 9. klasse fra omkringliggende skoler i Hillerød og omegn, starter i oktober på talentprogrammet Junior Talent på Hillerød Tekniske Gymnasium i samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge Øst. Talentprogrammet varer halvandet år.

Om Akademiet for Talentfulde Unge Øst

Akademiet for Talentfulde Unge blev etableret i 2007 af Nørre Gymnasium og er i dag landsdækkende med de 3 organisationer: ATU Øst, Syd og Midt. ATU samarbejder med den overvejende del af gymnasier og universiteter i Danmark, en lang række grundskoler samt erhvervsskoler. Hertil kommer en række af landets førende eksperter og opinionsledere fra universiteter, virksomheder og organisationer. 

Akademiet for Talentfulde Unge Øst tilbyder diplomprogrammer til særligt dygtige, motiverede og talentfulde unge i grundskoler og på ungdomsuddannelser. Talentprogrammerne består af faglige oplæg, workshops og projektarbejde i samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og humanistiske fag samt innovation og entreprenørskab. Samtidig sætter vi fokus på personlig udvikling. Vi arbejder med vedholdenhed, samarbejde og refleksion. Derudover får eleverne en række studieværktøjer, som de kan tage med sig videre i uddannelsessystemet.

De unge talenter, der går på Akademiet for Talentfulde Unge, er kendetegnet ved, at de er fagligt dygtige på et eller flere områder, er videbegærlige og savner flere udfordringer. Det er således ikke kun de 1-2 procent højst begavede børn, der har gavn af Akademiet for Talentfulde Unges talentprogrammer, men også de elever, som har mulighed for at blive blandt de bedste 10% af en årgang, hvis deres potentiale stimuleres.

Akademiet har 4 talentprogrammer til grundskoler og ungdomsuddannelser, hvor der går i alt ca. 2.100 elever.

Junior Talent tilbyder halvandet årigt diplomprogram for talentfulde elever i 8. klasse, der savner faglige udfordringer. Her mødes særligt dygtige og engagerede elever til undervisning på højt fagligt niveau. Det er skolerne, der sender elever til Junior Talent hos Akademiet for Talentfulde Unge Øst.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk