Oprettet af Therese den 05. december 2019

NY KAMPAGNE SÆTTER FOKUS PÅ ERHVERVSTALENTER

I de kommende måneder lancerer Akademiet for Talentfulde Unge Øst en kampagne, der skal være med til at sætte fokus på de innovative og entreprenante talenter på erhvervsskolerne. Kampagnen har fokus på, hvordan de gode ideer og innovative produkter skabes i fællesskaber samtidig med, at den skal være med til at skabe synlighed om de mange dygtige talenter, som går på erhvervsskolerne. ’Danmark har behov for flere erhvervsuddannede unge, som formår at tænke stort og som kan omsætte konkret viden til nye ideer, produkter, projekter og virksomheder. Men det kræver de rigtige rammer, at talenterne ses og høres, at de udfordres og får den nødvendige viden, der hjælper dem til at realisere deres ideer’ udtaler Ellen Smidt-Nielsen, sekretariatschef på Akademiet for Talentfulde Unge Øst.

Du kan læse mere om Erhvervstalenter her.

Erhvervstalenter – et talentprogram i innovation og entreprenørskab for erhvervsskolerne

Akademiet for Talentfulde Unge startede marts 2019 et talentprogram designet til de særligt entreprenante og videbegærlige elever på erhvervsskolerne. De elever som drømmer om at starte egen virksomhed, som har lederpotentiale, som har lyst til at opfinde og udvikle produkter og projekter og som har den der ekstra energi og drive der skal til for at drive en udvikling eller en forretning. Målsætningen er at styrke iværksætteri, entreprenørskab og innovation hos de talentfulde unge og fremtidssikre elevernes kompetencer i et globalt videnssamfund. Pilotprojektet – som i første omgang omfatter Sjælland og øerne - er finansieret af Nordea Fonden frem til 2021, hvilket betyder, at deltagelse er gratis de første 2 år for både elever og skoler. Herefter vil projektet blive søgt udvidet til resten af landet.

Det etårige diplomprogram indeholder workshops og undervisning, der ligger uden for elevernes normale pensum og forestås af eksperter indenfor entreprenørskab og innovation, herunder virksomheder og iværksættere. Talentprogrammet tilbydes alle interesserede elever på EUD og EUX, både GF1, GF2 samt hovedforløbet og undervisningen foregår uden for skoletid.  Skolerne kan indstille eleverne ligesom de selv kan sende en ansøgning til ATU efter aftale med skolen. ATU Godkender herefter de indstillede elever.

Akademiet for Talentfulde Unge har i dag 63 erhvervstalenter fra ZBC, NEXT, TEC, Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole samt U/NORD fra en bred vifte af forskellige retninger som alle generelt evaluerer undervisningen højt.

Optag

Optag af nye elever starter d. 1. december 2019 med deadline d. 24. februar 2020, mens undervisningen af næste hold forventes opstartet ultimo februar/primo marts 2020. Akademiet for Talentfulde Unge hører meget gerne fra skoler, der endnu ikke er med i programmet, så vi kan informere nærmere om processen. Du kan kontakte projektleder Sune Kobberø for mere information.

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk