Oprettet af caroline den 19. november 2021

Akademiet for Talentfulde Unge Øst etableres som almennyttig medlemsforening

Et stort skridt for talenterne og talentudviklingen. Det sagde sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen, da hun forleden på ATU Østs årlige netværksmøde delte nyheden om, at ATU Øst den 1. januar 2022 bliver etableret som selvstændig almennyttig forening.

Af kommunikationsansvarlig Caroline Broge

Beslutningen om at etablere ATU Øst som selvstændig almennyttig forening kommer i kølvandet på den meget positive udvikling ATU Øst har gennemgået de seneste fem år. Netop på denne baggrund, og på indstilling fra ATU Østs ledelse, besluttede Nørre Gymnasiums bestyrelse enstemmigt på et bestyrelsesmøde den 5. oktober at etablere ATU Øst som selvstændig almennyttig forening pr. 1. januar 2022.

Den nye organisering giver et stærkere fundament og bedre muligheder for at realisere ATU Østs vision om at tilbyde mest mulig talentudvikling til flest mulige børn og unge. Herunder at efterkomme den voksende forståelse og efterspørgsel, der er for også at gøre noget for de dygtigste børn og unge.

Rektor for Nørre Gymnasium, Mette Vedel, indtræder som bestyrelsesformand for Foreningen ATU Øst med Ellen Smidt-Nielsen som direktør. Ellen Smidt-Nielsen glæder sig til i samarbejde med den nye bestyrelse og medarbejderne at tage fat på dette vigtige strategiske skridt og det nye kapitel i ATU Østs historie:

”Det er et stort skridt for talenterne og for talentudviklingen. ATU Øst har gennemgået en betydelig udvikling siden etableringen i 2007 på Nørre Gymnasium grundet et tæt samarbejde med gymnasier, skoler, erhvervsskoler, kommuner og virksomheder samt en dedikeret ind-sats fra vores engagerede og dygtige lærere og medarbejdere. Som medlemsforening kan vi styrke samarbejdet med vores samarbejdspartnere og samtidig invitere vores unge talenter - både tidligere og nuværende ATU elever - med ind som medlemmer af foreningen. Forskning i talentudvikling viser, at kun 30 procent af dem, der har evnerne, får udnyttet deres potentiale. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes målrettet med udvikling af de dygtigste elever – og dem der har potentialet - til gavn for den enkelte og for samfundet. Jeg glæder mig til at bidrage til ATU Østs fortsatte positive udvikling og til sammen med ATU Østs nye bestyrelse, medarbejdere, samt alle vores loyale samarbejdspartnere at realisere vores vision om talentudvikling og til fortsat at tale talenternes sag”, siger Ellen Smidt-Nielsen.

Mette Vedel, rektor på Nørre Gymnasium, ser også frem til at bidrage til udviklingen og til på et stærkere fundament at være med til at realisere visionen om at fremme talentarbejdet til gavn for så mange som muligt:

”Vi er på Nørre Gymnasium meget stolte af det store og flotte arbejde ATU Øst har ydet gennem årene, og nu også har talentprogrammer til grundskoler og erhvervsskoler med i alt 2.500 elever, der modtager ATU Østs undervisning. Denne udvikling har betydet, at ATU Øst nu bliver etableret som selvstændig forening, og jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med ATU Øst om arbejdet til gavn for de mange talentfulde børn og unge i Danmark. Der er i høj grad brug for at også deres behov for større udfordringer og læring tilgodeses, og at der kommer fokus på tilbud til denne store elevgruppe”. siger Mette Vedel, rektor på Nørre Gymnasium.

Foreningen ATU Øst arbejder for at udvikle talenters potentiale
Som følge af det tætte samarbejde med ATU Østs lærere samt deltagende skoler, gymnasier, erhvervsskoler, kommuner og virksomheder, er der de seneste år etableret en række talentprogrammer til nye målgrupper således, at der i dag er ca. 2.500 elever optaget på Akademiet for Talentfulde Unge Øst.

Foreningen ATU Østs formål er på et almennyttigt grundlag at gøre talentudvikling af børn og unge til en integreret del af alle uddannelser og skabe rammerne for personlig og faglig udvikling samt selv aktivt at forestå talentudvikling via undervisning i form af talentprogrammer. Dette så alle talentfulde børn og unge får mulighed for og hjælp til at realisere deres fulde potentiale til gavn for dem selv og samfundet. Foreningen ATU Østs formål og vision er:

• At fremme talentarbejdet på grundskoler, ungdomsuddannelser, højere læreanstalter, kommuner samt andre relevante organisationer og institutioner.
• At sætte talentudvikling i uddannelsessektoren på dagsorden, påvirke politikere til at støtte op om sagen og mobilisere kendskabet til og forståelsen for vigtigheden af også at gøre noget for de dygtigste og dem, der har potentiale til at blive det, i den bre-de befolkning.
• At etablere ATU Øst som Talent Viden Center ved fortsat udvikling af talentprogrammer, viden indsamling, videndeling og formidling om talenters behov samt ta-entudvikling.

Foreningen ATU Øst bliver en medlemsorganisation. Ifølge vedtægterne kan uddannelsesin-stitutioner og organisationer, der samarbejder med foreningen ATU Øst og ønsker at arbejde aktivt for foreningens formål og udvikling, optages som medlemmer, samt nuværende og tidligere elever.

Bestyrelsen for Foreningen ATU Øst

Mette Vedel, bestyrelsesformand: Rektor på Nørre Gymnasium.

Kristian Cedervall Lauta, bestyrelsesmedlem: Juraprofessor med speciale i katastrofer og kriser, prodekan på KU, samt underviser i bl.a. menneskerettigheder og katastrofer på ATU programmet.

Nina Olsen, bestyrelsesmedlem: Vicedirektør ved Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) samt Cand Mag i historie ved KU.

Christian Petersen, bestyrelsesmedlem: Tidligere ATU-elev, Bachelor of Arts in Experimental Psychology 2018 – 2021, Oxford Universitet samt p.t. Konsulent hos Biotech.

Billeder fra ATU Østs netværksmøde den 16. november 2021 på H.C. Ørsted Gymnasium på Frederiksberg:
 

 

 

 

 

 

 

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk