Oprettet af admin den 04. oktober 2011

Mentorordning skudt igang

Den 8. september blev Akademiets mentorforløb skudt i gang med stor succes. På kick-off seminaret blev 90 elever fra årgang 09 tilknyttet studerende fra en videregående uddannelse. Mere end 30 studerende fra seks forskellige universiteter er tilknyttet ordningen som mentorer. Mentorforløbet varer hen over efterårssemesteret og giver bl.a. de unge talenter en unik introduktion til livet som studerende på en videregående uddannelse.

Af Martin Pries, Årgang 09

Seminaret blev ledet af Professor Reinhard Stelter fra Institut for Idræt, der i mange år har beskæftiget sig med coaching og mentoring. Efter en fælles introduktion igangsatte han workshops, hvor mentorerne mødte deres menteegrupper for første gang. I løbet af aftenens workshops lærte mentorer og mentees hinanden at kende. Forventninger og ønsker blev afstemt, og møder og aktiviteter i det videre forløb blev planlagt. Den formelle ramme er, at mentor og mentees skal mødes tre gange i alt, men det står mentor og mentees frit for at planlægge forløbet selv.

Menteegrupperne består af 2-3 personer, der på forhånd har haft enslydende ønsker til mentorens fag og studiebaggrund. Programmet fungerer på den måde, at hver deltager på forhånd oplyser deres ønsker til en fremtidig mentors fag og studiebaggrund. I rekrutteringen af mentorer forsøger Akademiets sekretariat at imødekomme elevernes ønsker på den bedst mulige måde.

Ønskerne spændte bredt i år. Resultatet var at Akademiet måtte finde hele 33 mentorer fra seks forskellige universiteter. Fag og studieretninger var også mange og forskellige: Journalistik, medicin, jura, økonomi, bioteknologi, matematik og antropologi for blot at nævne nogle få. Mentorerne har 17 forskellige studieretninger, hvilket også viser den mangfoldighed og alsidighed, der findes blandt deltagerne på  Akademiet.

Mentor fra jura, KU

De fleste mentorer er et godt stykke inde i deres videregående studie. De har viden og kendskab til studiets fordele og ulemper, til studielivet generelt og til dagligdagen på et universitet. Det gælder også Louise Kruckow, der er mentor på Akademiet og studerer jura på Københavns Universitet på 5. semester.

En af Luises bevæggrunde for at blive mentor er, at hun mener, at det er vigtigt at få en god start. ”Jeg synes, det er vigtig at få en god start på ting, som betyder noget for én. Jeg kender selv til at være i tvivl om det, jeg valgte, var det rigtige, og jeg er derfor blevet optaget af at hjælpe folk så godt på vej som muligt,”  fortæller Louise.

Hun har studeret jura i to år på Københavns Universitetet, men Louise mener ikke, det kun er faget, der er vigtigt at præsentere for eleverne fra Akademiet. Studielivet og studieformen er i mindst lige så høj grad vigtigt at videreformidle:  ”Det handler ikke kun om studieretning isoleret set. Jeg synes det er vigtigt helt generelt at give, de som rummer det, et billede af, hvad der sker på den anden side af studenterhuen. Jura adskiller sig jo kun i indhold fra andre studier, og jeg tror, det er ligeså vigtigt for vores mentorship med de unge, at fokus bliver lagt på de generelle tanker, de gør sig om deres videre forløb.”

Ifølge Louise er det netop mentorens personlige erfaringer, og det eksempel man kan give med sin personlige dagligdag, der er interessant. Det er her, der er noget at lære om det videregående studie, som ikke står i nogen studieordning eller andet informationsmateriale.

Det er således også Louises dagligdag, som hendes mentees først og fremmest har spurgt ind til med stor interesse: ”De stillede mange spørgsmål til min hverdag. Jeg fornemmer på dem, at det overvejende var fortællingerne fra mit liv, som de sugede til sig. Det virkede som om, at det billede jeg kunne give dem gennem mine fortællinger om min hverdag udgjorde et billede, som de prøvede at sætte sig ind i og identificere sig med", fortæller Louise til Akademiet.

Mentorprogrammet indebærer minimum to møder mellem mentor og mentee. Deltagerne på Årgang 09 har således rig mulig for at blive klogere på både det faglige studie og livet som studerende på en videregående uddannelse. Begge dele er værdifuld viden, når de skal vælge deres fremtidige studie.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk