Oprettet af caroline den 15. december 2021

Kom med Erhvervstalenterne på Erhvervsmesse og hør mere om talentudvikling på erhvervsskolerne – nu og i fremtiden!

***NY DATO AFVENTER***AFLYST*** Fredag den 14. januar 2022 afholder vi Erhvervsmesse. Det foregår på Niels Brock i København i Alexandersalen.

Erhvervsmessen byder på et spændende program, hvor vi sætter fokus på behovet for flere faglærte og kreative iværksættere i Danmark. Og ikke mindst behovet for at rekruttere flere elever til erhvervsskolerne med tilbud om talentudvikling.

Gennem fire workshops med temaoplæg fra toneangivende aktører som Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, SkillsDenmark, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Tænketanken Concito, CompanYoung, Boss Ladies, Ungdomsbureauet og BetaFactory m.fl., får vi nye perspektiver på vigtigheden af en faglært erhvervsuddannelse og de muligheder, den åbner op for.

I forlængelse af hver workshop er der afsat tid til, at deltagerne på tværs af deres skoler sammen drøfter oplæggene for på den baggrund at formulere ideer og løsningsmuligheder.

Program

10.00-10.10

Introduktion til Akademiet for Talentfulde Unges talentarbejde v. sekretariatschef Ellen Smidt-Nielsen

10.10-11.10

Workshop 1: Hvordan kan vi gøre erhvervsskolerne til et endnu mere attraktiv uddannelsesvalg? Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser v. vicedirektør Malene Grandjean, CompanYoung v. Gorm Eriksen, direktør for Trivsel & læring og Rasmus Lindgaard, videncenterchef

11.15-12.35

Workshop 2: Hvordan kan vi forstærke talentudviklingen på erhvervsskolerne? Skills Denmark v. direktør Simon Neergaard-Holm, TEKNIQ Arbejdsgiverne v. underdirektør Tina Voldby, BetaFactory, v. stifter Christopher Nielsen

12.40-13.20

Frokost og oplæg v. madiværksætter Camilla Almblom, CEO og stifter af Veatery

13.20-14.20

Workshop 3: Hvordan kan vi arbejde med klima, bæredygtighed og FN’s verdensmål på erhvervsskolerne? Tænketanken Concito v. projektmedarbejder Ditte Caroline von Staffeldt og Ungdomsbureauet v. projektleder Louise Steenholt Larsen

14.25-15.00

Workshop 4: Hvordan kan øge rekrutteringen af kvinder til erhvervsuddannelserne og hvordan kan vi uddanne flere kvindelige iværksættere? Boss Ladies v. projektleder Maria Bøhnke Nielsen

15.05-15.15

Opsamling og afrunding på dagen v. Ellen Smidt-Nielsen, sekretariatschef for ATU

Dato og sted
Erhvervsmessen finder sted fredag den 14. januar kl. 10-15.15 på Niels Brock i København. Afhængig af Coronasituationen vil det være muligt at følge Erhvervsmessen online.

Målgruppe
ATU Østs samarbejdspartnere, rektorer, uddannelsesledere, lærere og talentkoordinatorer ved erhvervsskoler, faglige organisationer og andre med interesse for erhvervsskoler og talentudvikling.

Pris
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Tilmelding
Tilmelding via dette link. Deadline er den 10. januar 2022.

Kontakt
Programleder Lasse Skånstrøm lasse@talentfuldeunge.dk, mobil: 3122 8516.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk