Oprettet af Camilla Bech Kjeldahl den 16. februar 2018

Talentudvikling i Europa

Budapest dannede i dagene 8. til 9. februar rammen for det tredje officielle møde for nationale talentcentre i det europæisk netværk ETSN.

Talentcentre fra 19 lande var repræsenteret til konferencen med fokus på videns- og erfaringsdeling på tværs af landegrænserne. Repræsentanter fra bl.a. Holland, Slovakiet, Portugal, Spanien og Irland satte fokus på talentudviklingstiltag i Europa, mens repræsentanter fra Indien og Peru gav indblik i, hvordan de hver især arbejder med talent i deres lande.

ECHAs præsident Peter Csermely åbnede konferencen og kunne fortælle, at netværket nu har 23 talentcentre og over 350 talentpoints fra 42 lande i Europa samt associerede talentpoint rundt om i verdenen. ECHA – European Council of High Ability – startede netværket af talentcentre i 2015 med et ønske om at forbedre uddannelse og tiltag for særligt talentfulde unge på tværs af Europa. Netværket mødes til årlige konferencer, og repræsentanterne har mulighed for at dele erfaringer med kollegaer fra andre lande om bl.a. programindhold og opbygning, mentorprogrammer, samarbejdsmuligheder, støtteordninger og meget andet.

Se her et kort interview med Peter Csermely, hvor han fortæller om motivation og tanker om netværket her

Talentudviklings betydning

På konferencen tog ATU Øst en snak med ETSN-koordinator Csilla Fuszek om talentudviklings betydning for det enkelte talent og for samfundet. Csilla har en baggrund som underviser, men har i de sidste 18 år arbejdet med talentfulde unge, hvor hun i dag spiller en afgørende rolle i ECHA og ETSN.

Hvorfor er talentudvikling – ifølge dig – vigtigt?

Her er mange svar, som spiller ind på forskellige niveauer. Først og fremmest har vi individet – talentet. Det kan være utrolig smertefuldt for den enkelte, hvis ikke hans eller hendes potentiale kan blive udviklet. Børn kan risikere at blive forstyrrende og urolige eller måske stille og passive. De risikerer at miste motivationen og glæden ved at lære. Hvis ikke vi støtter vores dygtige og højtbegavede børn og unges udvikling, kan det have store konsekvenser ikke kun for individet, men også for samfundet – hvis vi taber talenter, taber vi energi og kvalitet. Og det har vi ikke råd til.

Talentudvikling er Europas fremtidssikring. Det er vores opgave med ECHA og det europæiske netværk af talentcentre at tilskynde og opfordre til et større fokus på talentudvikling i og på tværs af de europæiske lande. Vi må have større udveksling af best practice, øge antallet af internationale forskningsprojekter og sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcer. Det handler ikke om, hvad det enkelte talentcenter kan gøre, men nærmere hvad vi kan udrette sammen.

Hvilke faktorer er afgørende for udvikling af talent?

Jeg læner mig op af Professor Albert Zieglers talentmodel. Ziegler fremhæver, hvordan talent og særligt udvikling af talent afhænger af forskellige komponenter. Om et barn kan blive blandt de allerbedste, afhænger dels af biologiske faktorer, individuelle faktorer og faktorer i omgivelserne. Vi taler altså om ressourcer på flere niveauer – det være særlige medfødte ressourcer, didaktisk knowhow, kærlighed fra forældrene, inspirerende undervisere, strukturelle rammer i samfundet osv. De forskellige komponenter skal være tilstede og spille sammen for den mest optimale udvikling af talentet.

Netværket af talentcentre kan være en af faktorerne i talentets omgivelser. ETSN udgøres af 20 talentcentre, som alle arbejder med talentudvikling i deres respektive lande, men på meget forskellig vis. Nogle er non-profit, nogle er offentlige institutioner under de nationale ministerier, mens andre er NGO’er. Talentarbejdet spænder fra at arbejde direkte med de unge talenter til at fokusere på uddannelse af lærere, skoler og ledere. Denne mangfoldighed er et afgørende element for det europæiske netværk. Vi producerer viden om talent, øger opmærksomheden, udvikler tiltag mv. og på denne måde kan vi bidrage til at ændre på de strukturelle omgivelser for talentet både på et nationalt og et europæisk niveau.

 

ECHA er et europæisk netværk, der har som målsætning at sætte en stærkere agenda for talentudvikling i internationalt regi baseret på professionelle nationale talentcentre med mulighed for at trække på den seneste internationale viden og forskning om talentudvikling. Medlemsskabet af ECHA giver adgang til et netværk af højt profileret forskning og viden til gavn for talenterne, Danmark og ATU.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk