Oprettet af Camilla Bech Kjeldahl den 05. april 2017

Timepuljen sætter talentudvikling på skemaet

Timepuljen skaber nye muligheder for talentaktiviteter til talentfulde unge, som savner faglige udfordringer og inspiration i hverdagen. I den forbindelse tilbyder Akademiet et komplet forløb, som er almendannende, styrker faglige og personlige kompetencer, giver studie- og karriereafklaring, samt kan tænkes ind i den enkelte elevs uddannelse via timepuljen.

Dansk uddannelsespolitik søger i disse år at styrke fagligheden i ungdomsuddannelserne, skabe bedre tilbud til talentfulde elever samt ”sikre forbedrede muligheder for elevers deltagelse i talentinitiativer som fx Akademiet for Talentfulde Unge, Unge Forskere og Science Talenter.” (Gymnasiereformen af 3. juni 2016)

Denne dagsorden byder Akademiet velkommen. I en almen gymnasieklasse sidder gennemsnitligt to elever, der kan og vil mere med deres læring. Nogle af disse elever kan selv opsøge udfordringer, mens andre har behov for yderligere inspiration og motivation. Netop for at sikre, at eleverne ikke bliver skoletrætte og demotiverede, er talentudvikling afgørende. Her skabes et fællesskab, hvor eleverne kan blive udfordret. Forskning viser samtidig, at talentudvikling er vigtig, fordi de talentfulde unge inspirerer klassekammerater, medstuderende og undervisere. En styrket talentindsats er også et løft i bredden. Det er derfor vigtigt fortsat at prioritere talentudvikling til de fagligt stærke gymnasieelever, som savner udfordringer i deres hverdag. Her rummer gymnasiereformen muligheder i form af timepuljen til særlige, faglige aktiviteter, som er en unik mulighed for at lave talentudvikling og talentpleje.

Timepuljen gør det muligt at talentudvikle den enkelte elev i mindre grupper af talentfulde elever: ”Timerne skal overvejende anvendes til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer eller særlige talentindsatser. Foruden skriftlig træning vil puljen fx kunne bruges til intensive kurser i bestemte fag, faglige praktikophold eller særlige talentaktiviteter. Eftersom der er tale om undervisning, har eleverne mødepligt til undervisningen.”

Akademiets toårige diplomprogram til talentfulde gymnasieelever tilbyder et timefast og mødepligtigt talentudviklende og –plejende undervisningsforløb, som favner de politiske ønsker om almendannelse, styrket faglighed, styrkede studiekompetencer og øget karrierelæring, og det er således muligt at tænke Akademiet ind som en del af timepuljen for en enkelt eller en gruppe af elever.

Programmet består af 100 obligatoriske timer, herunder deltagelse i en faglig camp, og kan yderligere suppleres med forskellige valgfri undervisningstilbud inden for alle studieretninger. Udgifterne hertil, i form af Akademiets deltagergebyr, kan således tænkes ind som en del af timepuljen og dækkes herigennem.

På Akademiet håber vi, at I finder denne tænkning af timepuljen inspirerende. Akademiet er et samarbejdsprojekt, som får sin styrke og kvalitet fra at alle gymnasier bidrager og byder ind med deltagere.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk