Samarbejde

Samarbejdet kan have forskellig karakter:

Kontante bidrag

Selv mindre bidrag kan gøre en stor forskel. ATU er en nonprofit, selvfinansierende organisation, som er afhængig af støtte fra virksomheder, fonde samt offentlige puljer m.h.p at sikre en kontinuerlig udvikling af tilbuddene til de unge talenter.

Pro bono serviceydelser og produkter

ATU modtager pro bono ydelser fra en række virksomheder. Det kan f.eks. være serviceydelser inden for kommunikation, rådgivning, organisationsudvikling, advokatbistand, eller det kan være konkrete produkter som f.eks. PC'er, printere eller udstyr til brug for vores workshops. Pro bono ydelser og produkter kan både være 100% finansierede eller tage form af pro bono rabatter. 

Samarbejde om program, oplæg, workshop, forskningsprojekter mv.

En stor del af ATUs udgifter består i aflønning af oplægsholdere. Her har vi stor glæde af vores samarbejder med virksomheder, som ofte stiller sig til rådighed gratis eller til et reduceret fee. Det er givende for vores talenter, og det er givende for vores samarbejdspartnere, som bliver inspireret af de unge talenter og indhenter nyttig viden og kontakt i forhold til fremtidens værdifulde medarbejdere. 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk