Årets underviser

Akademiet for Talentfulde Unge Øst overrækker hvert år prisen til Årets ATU-underviser. Det gør vi for at hylde det eminente. Prisen som Årets underviser uddeles for at anerkende de undervisere på det, der er særligt dygtige og engagerede og samtidig formår at brænde igennem med deres undervisningsformer. Prisen uddeles blandt andet for at sætte fokus på undervisningskvalitet og samtidig fungere som inspiration for alle.

I januar 2018 relancerede Akademiet for Talentfulde Unge Øst ATU-programmet i en mere fokuseret og dialogbaseret form efter input fra ATU-deltagerne. På det obligatoriske program arbejder vi temabaseret med fokus på samfundsaktuelle temaer, og målsætningen er at styrke deltagernes faglige viden og kendskab til de tre videnskabsfelter samt sociale kompetencer i et fællesskab både i og uden for undervisningen. Programmet skal derudover:

  • Sikre læring på et højere og mere komplekst niveau end den læring, eleverne har mulighed for at modtage i skolen og på ungdomsuddannelser og skal af eleverne opfattes som perspektiverende, udfordrende og inspirerende
  • Programmerne skal styrke deltagernes kompetencer i forhold til den omverden, de lever i samt deres videre studie- og arbejdsliv

For at sikre og understøtte dette, har Akademiet for Talentfulde Unge Øst indledt et tættere samarbejde med undervisere, som hver især repræsenterer ekspertviden inden for deres felt – det er forskere, professorer, lektorer, opionsledere og virksomhedsledere. Kendetegnende for dem alle er, at de er blandt de dygtigste inden for deres felt, og at de er engagerede og dygtige formidlere.

Undervisningen afsluttes hver gang med multiple choice test samt evaluering af indhold, form, underviser og relevans. Evalueringerne bruges til at sikre en konstant videreudvikling af undervisningen i samarbejde med underviserne.

Årets underviser

Når Årets underviser skal kåres, bliver der lagt vægt på, hvordan deltagerne oplever undervisningen. Prisen går til den underviser på det obligatoriske program, som har opnået de bedste evalueringer – både på det faglige indhold, formidlingsevner, udbytte og undervisningsformen. Dertil kommer høje evalueringer på ATU Østs andre programmer, som vægtes højt.

Årets underviser 2018 gik til Kristian Cedervall Lauta, som har stået for undervisningen på vores faglige modul i jura og menneskerettigheder.

’Kristian Cedervall Lauta leverer undervisning af særdeles høj kvalitet. Som underviser i Jura og Menneskerettigheder gør Kristian vanskelige juridiske problemstillinger relevante og komplekst juridisk stof konkret. Han formår at inddrage deltagerne med sin interaktive og livlige undervisning, og skaber hermed et helt unikt læringsmiljø. Med sit brusende engagement, blændende formidlingsevner og store faglige viden formår han at rykke deltagerne, som har evaluereret hans undervisning ekstraordinært højt gennem fire kurser.’ - sekretariatschef ATU Øst Ellen Smidt-Nielsen.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk