Partnere

Microsoft er en af verdens ledende teknologi virksomheder. Med en vision om at hjælpe mennesker og organisationer med at forløse deres potentiale, har Microsoft været med til at forandre hvordan mennesker lever, arbejder, leger og kommunikerer med hinanden – alt sammen ved hjælp af teknologi. Microsoft Danmark blev etableret i 1989 og beskæftiger mere end 500 medarbejdere i Danmark. 

 

Microsoft sætter i samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge Øst teknologi på dagsordenen for de talentfulde unge i grundskolerne og på ungdomsuddannelserne. Microsoft står for undervisning på ATU Østs fire talentprogrammer bl.a. med fokus på kunstig intelligens, big data, teknologiforståelse samt brug af teknologi til undervisningsdifferentiering.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Brand- og contentbureauet Kadaver arbejder bredt med brandstrategier og kampagner med speciale i brugerinvolverede kommunikation på såvel digitale som analoge medier.

Kadaver står i samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge Øst i spidsen for en ny kampagne for Erhvervstalenter, der sætter fokus på dét, som talenterne kan skabe i fællesskaber.

____________________________________________________________________________________________________

 

Industriens Fond er en privat erhvervsdrivende fond, der støtter dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Fondens aktiver på knap fem milliarder kroner er gennem mere end 100 år blevet akkumuleret via realkreditlån til industrien. I dag støtter og udvikler Fonden nyskabende projekter, som styrker konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv. Fonden uddeler årligt i omegnen af 250 mio. kroner og har i dag 135 aktive projekter i sin projektportefølje.

Industriens Fond støtter Yngre Talenter fra 2018-2021 og har tidligere støttet Junior Talent fra 2015-2018

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Danmark er fuld af dygtige elever på erhvervsuddannelserne. Nu får 40 af de særligt talentfulde og entreprenante elever mulighed for at udfolde og udvikle sig sammen.  Dermed vil talentprogrammet både styrke elevernes kvalifikationer, erhvervskolernes profil, og forhåbentligt inspirere andre dygtige unge til at vælge en erhvervsuddannelse" - Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Nordea-fonden støtter Erhvervstalenter fra 2018-2020

____________________________________________________________________________________________________

 

Implement Consulting Group er en global konsulentvirksomhed med nordiske rødder, som hjælper private og offentlige organisationer med at gennemføre strategiske forandringer. Vores 800 konsulenter arbejder ud fra kontorer i København, Stockholm, Malmö, Oslo Zürich og München.

Implement arbejder sammen med ATU Øst om at styrke organisationens praksis indenfor projektledelse.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

"Vi er indtrådt i samarbejdet med ATU Øst for at bidrage til, at unge mennesker får det bedst mulige udgangspunkt for at udvikle sig til værdiskabende teamspillere - uanset hvilken karriere, der kalder på den unge og uanset under hvilke omstændigheder den unge ønsker at anvende sine faglige og menneskelige færdigheder" - Flemming Christensen, ejer af THINK ABOUT IT. Se mere her www.thinkaboutit.dk/atu

Flemming Christensen underviser bl.a. på modulet Talent sættes fokus på motivation, hvad der motiverer de talentfulde unge, og hvordan de udvikler deres talent bedst muligt
 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

"Quorum Consulting er et uafhængigt ledelseskonsulenthus, der hjælper organisationer med at beslutte, udvikle og levere varige forbedringer. Vores folk er alle erfarne konsulenter med speciale i forretningstransformation. Vi tror på, at nøglen til god kundedialog og værdiskabelse bygger på de personlige egenskaber ydmyghed, umage og konsistens mellem det, vi siger og det, vi gør". - Louise Ellekilde Fogstrup, Partner

Quorom hjælper ATU med strategisk udvikling bl.a. i form af faciliterede workshops samt konkret rådgivning

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

FRIDAY er et partnerejet kommunikationsbureau med 20 ansatte, hvoraf hovedparten er rådgivere. Vi har kontor på 5. sal i Sct. Annæ Passage i København, hvor vi er omgivet af arkitektfirmaer, en fertilitetsklinik, gallerier og dagbladet Information. Rådgivningsmæssigt er vi lige så mangfoldige som vores nabosammensætning, og det afspejler sig i vores uddannelsesmæssige baggrund og kundeliste. Fælles for vores arbejde med alle kunder er, at vi betragter dem som partnere. Jo bedre, vi lærer hinanden at kende, jo mere værdi kan vi hjælpe dem med at skabe.

 

Vi synes utroligt godt om ATUs mission og de mennesker, der driver den vigtige talentudvikling i Danmark. Det har været en fornøjelse for os at stifte bekendtskab med organisationen, såvel som de dygtige og engagerede medarbejdere bag. Derfor har vi sat stor pris på samarbejdet mellem os og sekretariatet på ATU Øst. 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

"Topsøe er verdensleder inden for katalyse og overfladeteknologi, som er engageret i at hjælpe vores kunder til at opnår optimale resultater. Vi gør virksomheder i stand til at få det bedste ud af vores processer og produkter med det mindst mulige energi- og ressourceforbrug og på den mest ansvarlige måde. Vi har hovedkvarter i Danmark og udfører produktudvikling, forskning og udvikling, ingeniøraktiviteter, produktion samt salg og services over hele kloden. I 2016 omsatte vi for 5,8 mia. kroner, og vi har mere end 2.600 ansatte" - Ole Stahl, Senior Employer Branding Professionel

Haldor Topsøe stiller sig til rådighed med virksomhedsbesøg, hvor ATU-deltagerne får viden om, hvordan man kan afhjælpe globale problemer inden for energi, fødevareforsyning og miljø ved hjælp af teknologiske og videnskabelige opfindelser. Særligt lærer ATUerne mere om arbejdet med katalysatorer til industrielle anlæg. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Horten er et af Danmarks førende advokatfirmaer og rådgiver en lang række private og offentlige virksomheder i Danmark og i udlandet. Horten er specialister inden for sektorer, der er intensivt regulerede eller hvor teknologisk udvikling og nytænkning er bærende - såsom Energi, Life Science, Teknologi og Media samt den offentlige sektor. 

"Igennem snart en del år, har vi haft arrangement med ATU, hvor vi dels har en eftermiddag/aften med undervisning i "almen jura" og det at være advokat mv., dels en prøvesag, hvor de deltagende skal fungere som advokat i sagen - skarpt bedømt af undertegnede. Det har været spændende at møde ATUerne - og vi er begyndt i vores udvælgelse af potentielle ansatte som stud.jur. eller som advokatfuldmægtig at tillægge det en særlig positiv betydning, at vedkommende har været ATUer. Så glæden ved bekendtskabet er 'gensidigt'" - Finn Schwarz, Partner

Horten-partner Finn Schwarz arrangerer gentagne Jura workshops for Akademiet for Talentfulde Unges deltagere.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Siemens er en integreret teknologivirksomhed. De tilbyder teknologiske løsninger til sektorer som energi, sundhed, industri og infrastruktur. Virksomhedens rødder er tyske, men Siemens har været til stede i Danmark siden 1893 og har i dag 8.000 medarbejdere. 

"Vi er glade for at kunne give deltagerne på ATU indsigt i erhvervslivet og specifikt Siemens som virksomhed. Hos os har vi et stort fokus på Innovation og 'Ingenuity', og vi vil gerne vise, hvor spændende det er at arbejde med naturvidenskaberne og forhåbentlig være med til at inspirere nogle til at gå den vej. Det er vigtigt, at der er kontakt mellem arbejdsmarked og de unge. Vi kan se, at der mangler ingeniører i Danmark - og at det kun bliver værre fremover - og hvis vi med det her samarbejde kan inspirere nogle til at gå den vej, vil det være det hele værd. Vi vil gerne vise, hvor spændende det er at arbejde med naturvidenskaberne" - Diana Lythje Villum, HR-chef

Ved gentagne besøg har deltagerne fået introduktion til Siemens som virksomhed og deres arbejde med innovation. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Hvert år vurderer Mercuri Urval mere end 50.000 mennesker på vegne af 5.000 kunder over hele verden – fra lokale virksomheder over multinationale koncerner til ministerier, styrelser og andre organisationer. Det gør Mercuri Urval til en af landets største HR-virksomheder.

 Akademiet for Talentfulde Unge har siden foråret 2013 haft glæde af et tilbagevendende virksomhedsbesøg med fokus på karrierepleje og HR.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er økonomisk og politisk tænketank, samt et samfundsøkonomisk analyseinstitut. AE arbejder for at den sociale retfærdighed fremmes i Danmark, og bidrager hertil gennem udarbejdelse og formidling af samfunds- og erhvervsøkonomisk viden og løsninger, der er til gavn for lønmodtagerne.

 

Astra

Astra er det nationale center for læring inden for natur, teknik og sundhed i Danmark. Astra samarbejder med alle parter, der er interesserede i og arbejder for at udvikle scienceundervisningen, og rådgiver, evaluerer og formidler viden i samarbejde med forskere både universiteter og professionshøjskoler.

 

BRFkredit

BRFkredit er en af Danmarks absolutte topspillere på det finansielle marked.
BRFkredits kerneområde er realkredit, dvs. finansiering af boliger. Virksomheden har i mere end 200 år været med til at definere, hvordan realkredit- og boligmarkedet har udviklet sig i Danmark. For ganske nylig fusionerede BRFkredit med Jyske Bank. Derfor er virksomheden blevet en endnu større spiller i den samlede finansielle sektor.
Udover at være en betydelig finansiel aktør, er BRFkredit også særlig kendt i erhvervskredse for deres omfattende indsat på CSR området med en lang række projekter, bl.a. inden for integration og styrkelse af udsatte boligområder.

 

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening er den største natur- og miljøorganisation i Danmark, og arbejder for at fremme rig natur og et sundt miljø, også i fremtiden. På landsplan har Danmarks Naturfredningsforening 125.000 medlemmer og 95 lokalafdelinger i hele landet.

 

Danske Bank

Danske Bank er en nordisk universalbank med kernemarkeder i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Banken servicerer alle kundetyper i disse lande, lige fra privatkunder, over virksomheder og til store instituionelle kunder.

 

Dansk Forening for Klinisk Sexologi

Dansk Forening for Klinisk Sexologi er en sammenslutning af fagfolk, der interesserer sig særligt for sexologi og behandling af sexologiske vanskelighederne. Der lægges stor vægt på akademisk faglighed og lange grunduddannelser, da dette sikrer det sexologiske arbejdes kvalitet. 

 

Davids Samling

Davids Samling er et kunstmuseum i København, der rummer kunst og kunsthåndværk fra 1700-tallets Europa, dansk guldalder og nyere dansk kunst samt kunst fra den islamiske verden fra 600-tallet til 1800-tallet.

 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Danmarks Evalueringsinstitut arbejder for at gøre uddannelser og dagtilbud bedre. Dette sker gennem evalueringer, analyser og redskaber, der alle bidrager til at udvikle kvalitet. Denne viden bruges på alle niveauer i det danske samfund, fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

 

Det Grønne Iværksætterhus

Det Grønne Iværksætterhus er det førende udviklings- og vækstmiljø for grønne iværksættere i Danmark, og arbejder for at inspirere, udfordre og styrke iværksætternes og virksomhedernes grønne forretningsmodeller. Dette sker med målet om bidrage til, at de kan vokse og blive bæredygtige og kommercielle grønne virksomheder.

 

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet blev stiftet d. 1. juli 1898 med det formål at udbrede kendskabet til videnskabens metoder og resultater. Alle, der havde lyst og interesse, skulle have mulighed for at få indblik i forskningens verden. I foråret 2014 indledte Akademiet for Talentfulde Unge et samarbejde med Folkeuniversitetet, der gør det muligt for Akademiet for Talentfulde Unges deltagere at overvære en række forelæsninger hvert semester.

 

Fucking Flink

Fucking Flink er en bevægelse, der har som sit formål at gøre Danmark til verdens flinkeste land bl.a. online gennem internettet, men også offline. Bevægelsen udspringer af en bog af samme navn, der blev udgivet i 2010 af rådgiver og forfatter Lars AP. Akademiet for Talentfulde Unges deltagere har gennem en række workshops arbejdet målrettet med projektarbejde, der bidrager til, at danskerne bliver verdens flinkeste folk.

 

GEUS

GEUS er en geovidenskabelig forsknings- og rådgivningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GEUS arbejder med geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning primært i Danmark og Grønland.

 

Herlev Hospital

Herlev Hospital har i en årrække tilbudt Akademiet for Talentfulde Unges deltagere en forskerdag, hvor forskere fra Neuroligisk og Kardiologisk afdeling sammen med Copenhagen Brain and Heart Research Group fortæller om deres forskningsarbejde.

 

Holscher Design

Holscher Design er en af de mest prisvindende tegnestuer i Skandinavien inden for industrielt design. Holscher Design står bag designet og produktudviklingen af mange ting, som danskerne møder i deres hverdag, bl.a. de karakteristiske søljer til Metrostationerne, busskure og dørhåndtag. Fælles for deres design er, at brugernes behov, funktionalitet og æstetik følges ad. 
 
 

Initiatives A/S

Initiatives A/S er en forskningsbaseret konsulentvirksomhed, der både designer og driver tværsektorielt samarbejde inden for nogle af de største innovationsudfordringer i samfundet, bl.a. inden for sikkerhed, sundhed og bæredygtighed. 

 

lit.House, Det Humanistiske Fakultetsbiblioteks kulturelle forum

liT.house er Det Humanistiske Fakultetsbiblioteks kulturelle forum på Københavns Universitet, og har til formål at optimere studiemiljøet ved hvert eneste semester at indbyde studerende til fagrelevante events.

 

KVINFO

KVINFO er samlingsstedet for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion i Danmark. KVINFO arbejder for lige muligheder uanset køn samt, at dette forbliver et vigtigt mål både national og internationalt. 
 
 

Mandag Morgen er en skandinavisk uafhængig tænketank, der har hovedkvarter i København. Mandag Morgens mission er "at gøre risici til muligheder for samfindets beslutningstagere." Tænketankens formål er herunder at levere det nødvendige grundlag for beslutningstagere, der vil udvikle nye muligheder. Mandag morgen afholder hvert efterår et formidlingsbesøg som indgår i Akademiet for Talentfulde Unges seminarforløb.

 

Merkur Andelskasse

Merkur Andelskasse arbejder ud fra en grundholdningen om, at verden er sammenhængende og hvert menneske har værdi i sig selv. Derfor finansierer de som bankvirksomhed virksomheder og institutioner, der alle arbejder for langsigtet samfundsudvikling, og vurderer ikke kun virksomheders økonomi, men også deres påvirkning af samfundet, bl.a. miljømæssigt, socialt mv., før de låner penge ud.

 

Nationalmuseet

Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske hovedmuseum og omfatter såvel danske som udenlandske kulturers historie. Det har til huse i Prinsens Palæ, ved Frederiksholms Kanal i København. 

 

Politiets Efterretningstjeneste

Politiets Efterretningstjeneste (PET) er Danmarks nationale sikkerhedsmyndighed. Som kerneopgaver har PET at identificere, forebygge og imødegå trusler rettet mod det danske samfunds frihed, demokrati og sikkerhed.

 

Project Access

Project Access tilbyder gratis og personlig rådgivning til alle danskere, der ønsker at læse på et udenlandsk topuniversitet. Organisationen hjælper med ansøgning og vejledning, er non-profit og har til formål at øge antallet af danskere, der tager en international uddannelse til gavn for det danske arbejdsmarked i fremtiden.

 

Rockwool

ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker.

 

Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære organisation. Gennem 150 år har den hjulpet mennesker igennem ensomhed, krige og katastrofer. Den tæller 13 mio. frivillige i 187 lande og er en del af alle lokalsamfund. Derfor er Røde Kors altid tilstede og kan gøre en forskel, når krisen rammer.

 

Sex og Samfund

Sex og Samfund er en privat medlemsorganisation, der er vagthund omkring seksuelle rettigheder. Trods den frie abort og obligatorisk seksualundervisning i Danmark, er disse rettigheder ikke kommet af sig selv, og der er behov for, at der kontinuerligt arbejdes for at seksuelle rettigheder opretholdes, da disse konstant er under pres.

 

Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet

Sexologisk Forskningscenter er en selvstændig enhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet på Aalborg Universitet, og arbejder for en kvalificeret og nytænkende sexologisk fagkultur i Danmark, der bærer præg af åbenhed. Centeret arbejder for, at sexologisk forskning, undervisning og formidling skal være på højt og internationalt fagligt niveau niveau.

 

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

SFI er et nationalt uafhængigt forskningscenter under Social- og Indenrigsministeriet, og det største forskningsmiljø på velfærdsområdet i Danmark. SFI samarbejder med de stærkeste faglige miljøer både nationalt og internationalt. SFI igangsætter egne forskningsprojekter og løser opgaver for ministerier, kommuner, organisationer mv.

 

SKAT

SKAT er en landsdækkende styrelse under Skatteministeriet, og har som central opgave ansvaret for opkrævningen af told, skatter og afgifter i Danmark i henhold til gældende lovgivning på området.

 

Speakers Club

Speakers Club er vækstunivers og professionelt netværk, hvori privatpersoner, professionelle og virksomheder kan udvikle sig socialt, fysisk, åndeligt og mentalt. Målsætningen er at hjælpe vækstorienterede personer og virksomheder til at nå deres fulde potentiale i et netværk udgjort af ligesindede. 

 

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening/UNF

UNF er en forening, der har til formål at øge interessen for naturvidenskab, teknologi, medicin mv. blandt unge. Dette sker bl.a. gennem afholdelse af en række naturvidenskabelige aktiviter og forelæsninger, som Akademiet for Talentfulde Unges deltagere har adgang til.

 

Videnskabernes selskab

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, som er stiftet i 1742, og som har HM Dronning Margrethe som protektor, virker for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig forståelse. Det fungerer som samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet. Akademiet for Talentfulde Unges deltagere har adgang til Selskabets offentlige foredrag, og bliver desuden inviteret med til Nobel- og andre særarrangementer. 

 

Videnskabsteatret

Videnskabsteatret har siden 2004 produceret 15 forskellige forestillinger, der alle beskæftiger sig med at formidle forskningsbaseret viden gennem teaterkunst. Videnskabsteateret modtog i 2013 Svend Bergsøes Fonds formidlerpris for udviklingen af en ny og enestående vidensformidling. Videnskabsteatret arbejder med mange forskellige typer af professionelle kunstnere og forskere, og de tilknyttede til hver produktion afhænger derfor af forskningstemaet.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk