ATU Model United Nations 2017

 
 • Lørdag, 28. oktober 2017 - 9:00 til 18:00
 • Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia
 • Tilmelding

  Er du fra årgang 2015 og hører til København Gefion, Hillerød, Holbæk, København Nørre G, Næstved, Greve afdelingen, kan du tilmelde dig dette arrangement – men du skal logge ind først.

  ,

  Er du fra årgang 2016 og hører til København Gefion, Hillerød, Holbæk, København Nørre G, Næstved, Greve afdelingen, kan du tilmelde dig dette arrangement – men du skal logge ind først.

 • Afdeling: - København Gefion - Hillerød - Holbæk - København Nørre G - Næstved - Greve
 • Sidste tilmeldingsfrist: Onsdag, 25. oktober 2017 - 12:00

OBS! aktiviteten finder sted i Fredericia og udgifter til transport skal I selv stå for. 

ATU MUN

- ATU Model United Nations v/ATU alumner

Hvordan kan det være så svært at finde en løsning på klimaforandringerne? Hvorfor tager det 6, 8 eller 10 internationale topmøder, før der endelig kommer en gensidigt overholdt våbenhvile i Syrien? Hvorfor er ?

Spørgsmålene er mange når man går fra national til international politik. Og spørgsmålene bliver ikke nemmere at besvare når man ser på de forskellige interesser der er på spil. Siden 1945 har FN forsøgt at være det forum, hvori internationale konflikter blev løst. Men FN har siden årtusindskiftet måtte se sig handlingslammet og uden reel autoritet når konflikter er opstået eller blusset op.

Vær med når den første ATUMUN konference afholdes og der skal diskuteres det ustabile østasien i FN’s sikkerhedsråd, eller sid med ved næste forhandlingsrunde i verdens udviklingsprogram, når afløserne til FN’s Sustainable Development Goals skal findes. De to komiteers emner er beskrevet i flere detaljer nedenfor.

UNDP: A World After SDG’s

Året er 2028. FN’s Sustainable Development Goals er ved at være opfyldt - nogle af dem i hvert fald. Verdens stater har i store træk arbejdet fælles mod opfyldelsen af målene, som har bevirket, at mange asiatiske lande har hevet deres befolkninger ud af fattigdom og den globale verdensøkonomi er vokset. Men alt er ikke en dans på roser. Verdensøkonomien har set endnu en finanskrise fjerne staternes fokus fra opfyldelsen af Sustainable Development Goals, og især klimaet er blevet nedprioriteret.

I takt med at verden har ændret sig og at klimaforandringerne spiller en stadig større rolle, har de internationale politiske styrkeforhold forskubbet sig. Supermagter er gået under, andre er opstået og helt nye trusler truer gamle stater. Verdens lande står nu over for følgende udfordringer: For det første må de forsøge at lukke de “huller”, som ikke er blevet fyldt ud af Sustainable Development Goals, og dernæst må de beslutte sig for den retning, som verden skal bevæge sig de næste 15 år og formulere et sæt nye mål, som skal agere pejlemærker.

Om ATU MUN

ATU MUN er et samarbejdsprojekt mellem engagerede og dedikerede ATU'ere fra ATU Syd, Midt og ØST, med stor erfaring i Model United Nation nationalt og internationalt.

Deltagerne i ATU MUN konferencen er ATU'ere fra både Syd, Midt og ØST.

Efter tilmeldingsfristen vil I blive tildelt lande, som I skal repræsentere.

Skriv gerne til Frederik Hyldgaard, f.hyldgaard862@gmail.com eller til Kathrine Knudsen, Kathrine.h.knudsen@gmail.com, hvis I har spørgsmål til Conference Secretariat.

Skriv endelig til janne@ungetalenter.dk, hvis I har spørgsmål. 

Meld jer til, hvis I gerne vil prøve MUN igen, meld jer til, hvis I allerede har tilmeldt jer LIMUN 2018, meld jer til, hvis I endnu ikke har prøvet MUN, men gerne vil.

Vel mødt.
 

PRAKTIK: Der er indlagt spisepause og vi sørger for forplejning.

AFVIKLER: Kira - tlf. +45 5383 6945 mail: kira@ungetalenter.dk, kontaktes på dagen hvis du bliver forsinket eller forhindret på dagen.

 • Antal deltagere: 12
 • Lærer: KPO
 • Type: Valgfri

Tilbage

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk