Indstilling og ansøgning

Læs mere her om de sidste trin før optagelse på ATU

Ansøgning om optagelse på ATU koordineres af de enkelte samarbejdsgymnasier sammen med sekretariatet. Vi sender et ansøgningsskema, som eleverne skal anvende. 

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

En kort beskrivelse af ansøgeren.

  • En motiveret argumentation for, hvorfor eleven søger optagelse på ATU.
  • Nogle refleksioner over, hvad ansøgeren mener at kunne opnå ved at deltage i ATU.
  • Det samlede omfang skal være på 1-2 normalsider.

Det er ikke nødvendigt at vedhæfte karakterudskrifter osv. Vi forventer, at gymnasiet på forhånd sikrer sig, at ansøgerne har det fornødne faglige niveau.

Vi bedømmer følgende forhold:

  • Hvorfor eleven gerne vil deltage på Akademiet for Talentfulde Unge
  • Om eleven er motiveret, herunder både at eleven reflekterer over tidsforbrug, og at eleven udtrykker ønske om at prioritere Akademiet for Talentfulde Unge
  • Hvad eleven selv mener at kunne bidrage med på Akademiet for Talentfulde Unge
  • At eleven reflekterer over, hvad han/hun kan få ud af at deltage i Akademiet for Talentfulde Unge
  • At eleven har sat sig ind i, hvad Akademiet for Talentfulde Unge er, og hvad det indebærer at deltage.

Når eleven har udfyldt ansøgningsskemaet, skrives dette under, scannes og indsendes som pdf ved hjælp af denne indstillingssformular sammen med en række oplysninger om kandidaten.

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk