ATU programmet

ATU-programmet er et bredt 2-årigt diplomprogram til de dygtigste elever i gymnasiet. Vi tilbyder talenterne forelæsninger på universitetsniveau samt workshops med forskere og topchefer inden for et bredt fagligt felt. 

Programmet består af:

  • Forelæsninger, oplæg og workshops med førende forskere, opinionsledere, virksomheder og andre eksperter inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.  
  • Hjælp til studie- og karriereafklaring via besøg på universiteter, organisationer og virksomheder
  • Konkrete studieværktøjer, som f.eks. akademisk opgaveskrivning, skriftlig formidling og præsentationsteknik
  • Personlig udvikling i et stimulerende og udfordrende fagligt og socialt fællesskab med andre unge talenter. Fokus på motivation, mål, samarbejde og feedback.

Undervisningen foregår efter skole sammen med hundredvis af videbegærlige og skarpe unge hjerner og hjerter. I alt 100 obligatoriske timer inkl. en camp samt mulighed for at vælge en lang række enkeltstående oplæg i vores valgfrie program. 

Hvert semester består af ét modul, hvor vi stiller skarpt på talentudvikling, ét større videnskabeligt modul, der fokuserer på faglige temaer samt ét modul med studieværktøjer. Der vælges forskellige forløb, der sikrer bredden i programmet. 

Du kan læse mere om de enkelte moduler i det vedhæftede program i boksen til højre. 

Åbent Akademi 

Hvert semester er det muligt at deltage i en lang række enkeltstående arrangementer på Åbent Akademi. Arrangementerne i vores Åbne Akademi består af forelæsninger, oplæg og workshops inden for de tre videnskabsretninger (naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab) samt virksomhedsbesøg og forskeroplæg med højt profilerede danske og udenlandske forskere, undervisere eller virksomhedsledere. Eleverne kan deltage i så mange aktiviteter, de har lyst til på Åbent Akademi, dog minimum to aktiviteter pr. semester.

Sommercamp

Som del af diplomprogrammet deltager eleverne i Akademiet for Talentfulde Unge Østs sommercamp, som afholdes hvert år i slutningen af sommerferien. På campen arbejder deltagerne projektbaseret med et specifikt fagligt tema, som fremlægges i slutningen af ugen. 

Hvert år præsenteres nye faglige temaer, som eleverne kan vælge sig på efter interesse. Vi har tidligere arbejdet med:

Universets mørke stof
Store dele af universets sammensætning er stadig et mysterium. hvordan måler man noget, der ikke kan ses? Astrofysikerne påstår, at universet består af både sorte huller, mørkt stof og mørk energi. Men hvordan kan vi måle disse ting, når de hverken udsender eller absorberer lys?

Projektledelse i praksis
Projekter arbejder vi alle med – dagligt. Måske tænker du bare ikke over det. En opgave, gruppearbejde op på arbejdsmarkedet. Her lærer vi om projekters DNA og får konkrete redskaber til at udvikle projekter succesfuldt. 

Perspektiver på Mellemøsten
Mellemøsten er knudepunkt for konflikter. Nogle af dem bunder i hundredårige stridigheder, andre har kun få år på bagen. Her kommer vi bag om konflikterne – forstår deres opståen og ser på dem fra forskellige perspektiver som fx storpolitiske og religiøse.

Prisen for deltagelse i campen er 1.000 kr.

Pris for deltagelse

Deltagelse i ATU programmet koster 9.000 kr. pr. elev, som afholdes af gymnasiet. Vær opmærksom på, at sommercamp koster 1.000 kr., som afholdes af eleven selv. 

Ansøgning

Elever til ATU-programmet indstilles af deres gymnasium i 1.g. Akademiet for Talentfulde Unge Øst udvælger elever på baggrund af en motiveret ansøgning. I udvælgelsen har vi særligt fokus på:

  • Eleven er motiveret for at deltage
  • Eleven har gjort sig tanker om, hvad det kræver at være en del af ATU-programmet
  • Eleven har opstillet 3 mål for sin deltagelse

Kort om processen:

December udsender vi information om optag samt foldere, plakater og præsentationer til brug for rekruttering af elever

Januar udsender vi link til gymnasierne til brug for ansøgningerne

Februar bedes gymnasierne sende ansøgningerne retur til ATU Øst

Marts modtager gymnasierne information om optagne elever, og program starter medio marts. 

Få besøg af TEAM INFO
Gymnasierne kan få besøg af Team Info, som vil være klar til at deltage på informationsmøder, Åbent hus-arrangementer og fællessamlinger. Team Info er tidligere ATU’ere, der kan fortælle om vores diplomprogram og deres erfaringer med ATU. 

Online skrive og infoworkshop for kommende ATU-elever i januar og februar 2022

Datoer og links til tilmelding til online workshops:

Mandag d. 17. januar 2022 kl. 16-17: https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=114555
Mandag d. 31. januar 2022 kl. 16-17: https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=114561
Mandag d. 21. februar 2022 kl. 16-17: https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=114567
Mandag d. 28. februar 2022 kl. 16-17: https://planorama-atu.azurewebsites.net/?id=114572

Hvad siger gymnasierne?

Rektor Nørre Gymnasium og stifter af ATU, Jens Boe Nielsen
"Som gymnasier har vi en klar forpligtelse til at gøre hver enkelt elev så dygtig, som vedkommende kan. Det kan være en meget stor udfordring i den daglige undervisning at udfordre de allerdygtigste elever, så de også synes, at de skal anstrenge sig. Akademiet for Talentfulde Unge sigter derfor mod at give netop denne gruppe elever ekstra stimulerende og intellektuelt krævende input i løbet af det gymnasiale forløb. Men ATU sigter også på at skabe et miljø, hvor det er almindeligt at anstrenge sig og føle sig udfordret og hvor man kan møde andre, der kan lide at dygtiggøre sig”

Bjarne Thams, Rektor Solrød Gymnasium
"Det er en fornøjelse at opleve, hvordan aktiviteterne i ATU-regi skaber begejstring og motivation hos de elever som deltager. På Solrød Gymnasium har vi stor gavn af samarbejdet med ATU. Vores ATU-elever motiveres og begejstres over de ekstra udfordringer og oplevelser, de møder. Og de vender tilbage til gymnasiet med begejstringen i behold og formår at sætte den og deres nyvundne viden i spil i den normale skolehverdag"

Vibeke Johnsen, rektor Erhvervsskolen Nordsjælland
”På vores gymnasium spiller Akademiet for Talentfulde Unge Øst en helt særlig rolle både for de dygtigste og mest ambitiøse elever, men også for de skjulte talenter. Eleverne får skærpet deres lyst og mod på at lære. De ser nye muligheder og udfordres herigennem til personlig udvikling. De møder og danner netværk med andre unge, som deler deres nysgerrighed og interesse for omverdenen. Eleverne tager denne indsigt med tilbage på skolen, og de kan herved være med til at inspirere andre elever til at sætte mål og gå efter dem, også i den daglige undervisning”

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk