Eksterne Partnere

Akademiet samarbejder i øjeblikket med en række forskellige virksomheder og institutioner. Akademiet er altid interesseret i at indgå samarbejde med nye virksomheder og institutioner. Er man interesseret i at indgå et samarbejde med Akademiet, kan man skrive til info@talentfuldeunge.dk 

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er økonomisk og politisk tænketank, samt et samfundsøkonomisk analyseinstitut. AE arbejder for at den sociale retfærdighed fremmes i Danmark, og bidrager hertil gennem udarbejdelse og formidling af samfunds- og erhvervsøkonomisk viden og løsninger, der er til gavn for lønmodtagerne.

 

Astra

Astra er det nationale center for læring inden for natur, teknik og sundhed i Danmark. Astra samarbejder med alle parter, der er interesserede i og arbejder for at udvikle scienceundervisningen, og rådgiver, evaluerer og formidler viden i samarbejde med forskere både universiteter og professionshøjskoler.

 

BRFkredit

BRFkredit er en af Danmarks absolutte topspillere på det finansielle marked.
BRFkredits kerneområde er realkredit, dvs. finansiering af boliger. Virksomheden har i mere end 200 år været med til at definere, hvordan realkredit- og boligmarkedet har udviklet sig i Danmark. For ganske nylig fusionerede BRFkredit med Jyske Bank. Derfor er virksomheden blevet en endnu større spiller i den samlede finansielle sektor.
Udover at være en betydelig finansiel aktør, er BRFkredit også særlig kendt i erhvervskredse for deres omfattende indsat på CSR området med en lang række projekter, bl.a. inden for integration og styrkelse af udsatte boligområder.

 

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening er den største natur- og miljøorganisation i Danmark, og arbejder for at fremme rig natur og et sundt miljø, også i fremtiden. På landsplan har Danmarks Naturfredningsforening 125.000 medlemmer og 95 lokalafdelinger i hele landet.

 

Danske Bank

Danske Bank er en nordisk universalbank med kernemarkeder i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Banken servicerer alle kundetyper i disse lande, lige fra privatkunder, over virksomheder og til store instituionelle kunder.

 

Dansk Forening for Klinisk Sexologi

Dansk Forening for Klinisk Sexologi er en sammenslutning af fagfolk, der interesserer sig særligt for sexologi og behandling af sexologiske vanskelighederne. Der lægges stor vægt på akademisk faglighed og lange grunduddannelser, da dette sikrer det sexologiske arbejdes kvalitet. 

 

Davids Samling

Davids Samling er et kunstmuseum i København, der rummer kunst og kunsthåndværk fra 1700-tallets Europa, dansk guldalder og nyere dansk kunst samt kunst fra den islamiske verden fra 600-tallet til 1800-tallet.

 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Danmarks Evalueringsinstitut arbejder for at gøre uddannelser og dagtilbud bedre. Dette sker gennem evalueringer, analyser og redskaber, der alle bidrager til at udvikle kvalitet. Denne viden bruges på alle niveauer i det danske samfund, fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

 

Det Grønne Iværksætterhus

Det Grønne Iværksætterhus er det førende udviklings- og vækstmiljø for grønne iværksættere i Danmark, og arbejder for at inspirere, udfordre og styrke iværksætternes og virksomhedernes grønne forretningsmodeller. Dette sker med målet om bidrage til, at de kan vokse og blive bæredygtige og kommercielle grønne virksomheder.

 

Folkeuniversitetet

Folkeuniversitetet blev stiftet d. 1. juli 1898 med det formål at udbrede kendskabet til videnskabens metoder og resultater. Alle, der havde lyst og interesse, skulle have mulighed for at få indblik i forskningens verden. I foråret 2014 indledte Akademiet for Talentfulde Unge et samarbejde med Folkeuniversitetet, der gør det muligt for Akademiet for Talentfulde Unges deltagere at overvære en række forelæsninger hvert semester.

 

Fucking Flink

Fucking Flink er en bevægelse, der har som sit formål at gøre Danmark til verdens flinkeste land bl.a. online gennem internettet, men også offline. Bevægelsen udspringer af en bog af samme navn, der blev udgivet i 2010 af rådgiver og forfatter Lars AP. Akademiet for Talentfulde Unges deltagere har gennem en række workshops arbejdet målrettet med projektarbejde, der bidrager til, at danskerne bliver verdens flinkeste folk.

 

GEUS

GEUS er en geovidenskabelig forsknings- og rådgivningsinstitution under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GEUS arbejder med geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning primært i Danmark og Grønland.

 

Herlev Hospital

Herlev Hospital har i en årrække tilbudt Akademiet for Talentfulde Unges deltagere en forskerdag, hvor forskere fra Neuroligisk og Kardiologisk afdeling sammen med Copenhagen Brain and Heart Research Group fortæller om deres forskningsarbejde.

 

Holscher Design

Holscher Design er en af de mest prisvindende tegnestuer i Skandinavien inden for industrielt design. Holscher Design står bag designet og produktudviklingen af mange ting, som danskerne møder i deres hverdag, bl.a. de karakteristiske søljer til Metrostationerne, busskure og dørhåndtag. Fælles for deres design er, at brugernes behov, funktionalitet og æstetik følges ad. 
 
 

Initiatives A/S

Initiatives A/S er en forskningsbaseret konsulentvirksomhed, der både designer og driver tværsektorielt samarbejde inden for nogle af de største innovationsudfordringer i samfundet, bl.a. inden for sikkerhed, sundhed og bæredygtighed. 

 

lit.House, Det Humanistiske Fakultetsbiblioteks kulturelle forum

liT.house er Det Humanistiske Fakultetsbiblioteks kulturelle forum på Københavns Universitet, og har til formål at optimere studiemiljøet ved hvert eneste semester at indbyde studerende til fagrelevante events.

 

KVINFO

KVINFO er samlingsstedet for forskning, viden og information om den moderne ligestillingsdiskussion i Danmark. KVINFO arbejder for lige muligheder uanset køn samt, at dette forbliver et vigtigt mål både national og internationalt. 
 
 
Mandag Morgen

Mandag Morgen er en skandinavisk uafhængig tænketank, der har hovedkvarter i København. Mandag Morgens mission er "at gøre risici til muligheder for samfindets beslutningstagere." Tænketankens formål er herunder at levere det nødvendige grundlag for beslutningstagere, der vil udvikle nye muligheder. Mandag morgen afholder hvert efterår et formidlingsbesøg som indgår i Akademiet for Talentfulde Unges seminarforløb.

 

Merkur Andelskasse

Merkur Andelskasse arbejder ud fra en grundholdningen om, at verden er sammenhængende og hvert menneske har værdi i sig selv. Derfor finansierer de som bankvirksomhed virksomheder og institutioner, der alle arbejder for langsigtet samfundsudvikling, og vurderer ikke kun virksomheders økonomi, men også deres påvirkning af samfundet, bl.a. miljømæssigt, socialt mv., før de låner penge ud.

 

Nationalmuseet

Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske hovedmuseum og omfatter såvel danske som udenlandske kulturers historie. Det har til huse i Prinsens Palæ, ved Frederiksholms Kanal i København. 

 

Politiets Efterretningstjeneste

Politiets Efterretningstjeneste (PET) er Danmarks nationale sikkerhedsmyndighed. Som kerneopgaver har PET at identificere, forebygge og imødegå trusler rettet mod det danske samfunds frihed, demokrati og sikkerhed.

 

Project Access

Project Access tilbyder gratis og personlig rådgivning til alle danskere, der ønsker at læse på et udenlandsk topuniversitet. Organisationen hjælper med ansøgning og vejledning, er non-profit og har til formål at øge antallet af danskere, der tager en international uddannelse til gavn for det danske arbejdsmarked i fremtiden.

 

Rockwool

ROCKWOOL koncernen er verdens førende leverandør af innovative produkter og systemer baseret på stenuld, som forbedrer miljøet og livskvaliteten for millioner af mennesker.

 

Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære organisation. Gennem 150 år har den hjulpet mennesker igennem ensomhed, krige og katastrofer. Den tæller 13 mio. frivillige i 187 lande og er en del af alle lokalsamfund. Derfor er Røde Kors altid tilstede og kan gøre en forskel, når krisen rammer.

 

Sex og Samfund

Sex og Samfund er en privat medlemsorganisation, der er vagthund omkring seksuelle rettigheder. Trods den frie abort og obligatorisk seksualundervisning i Danmark, er disse rettigheder ikke kommet af sig selv, og der er behov for, at der kontinuerligt arbejdes for at seksuelle rettigheder opretholdes, da disse konstant er under pres.

 

Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet

Sexologisk Forskningscenter er en selvstændig enhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetet på Aalborg Universitet, og arbejder for en kvalificeret og nytænkende sexologisk fagkultur i Danmark, der bærer præg af åbenhed. Centeret arbejder for, at sexologisk forskning, undervisning og formidling skal være på højt og internationalt fagligt niveau niveau.

 

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

SFI er et nationalt uafhængigt forskningscenter under Social- og Indenrigsministeriet, og det største forskningsmiljø på velfærdsområdet i Danmark. SFI samarbejder med de stærkeste faglige miljøer både nationalt og internationalt. SFI igangsætter egne forskningsprojekter og løser opgaver for ministerier, kommuner, organisationer mv.

 

SKAT

SKAT er en landsdækkende styrelse under Skatteministeriet, og har som central opgave ansvaret for opkrævningen af told, skatter og afgifter i Danmark i henhold til gældende lovgivning på området.

 

Speakers Club

Speakers Club er vækstunivers og professionelt netværk, hvori privatpersoner, professionelle og virksomheder kan udvikle sig socialt, fysisk, åndeligt og mentalt. Målsætningen er at hjælpe vækstorienterede personer og virksomheder til at nå deres fulde potentiale i et netværk udgjort af ligesindede. 

 

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening/UNF

UNF er en forening, der har til formål at øge interessen for naturvidenskab, teknologi, medicin mv. blandt unge. Dette sker bl.a. gennem afholdelse af en række naturvidenskabelige aktiviter og forelæsninger, som Akademiet for Talentfulde Unges deltagere har adgang til.

 

Videnskabernes selskab

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, som er stiftet i 1742, og som har HM Dronning Margrethe som protektor, virker for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig forståelse. Det fungerer som samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet. Akademiet for Talentfulde Unges deltagere har adgang til Selskabets offentlige foredrag, og bliver desuden inviteret med til Nobel- og andre særarrangementer. 

 

Videnskabsteatret

Videnskabsteatret har siden 2004 produceret 15 forskellige forestillinger, der alle beskæftiger sig med at formidle forskningsbaseret viden gennem teaterkunst. Videnskabsteateret modtog i 2013 Svend Bergsøes Fonds formidlerpris for udviklingen af en ny og enestående vidensformidling. Videnskabsteatret arbejder med mange forskellige typer af professionelle kunstnere og forskere, og de tilknyttede til hver produktion afhænger derfor af forskningstemaet.

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk