Praktisk info

Her kan du finde svar på en masse praktiske information om f.eks. fremmøde, sygdom mv. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du er i tvivl.

Fremmøderegler

Det er et krav ift. at modtage diplom, at du har deltaget tilfredsstillende i det obligatoriske program.

Vi tillader i snit, at du melder afbud til én obligatorisk aktivitet pr. semester - eller sagt på en anden måde, du må max melde afbud til i alt 4 obligatoriske aktiviteter.

Er der en særlig grund til, at du er forhindret i at deltage i det obligatoriske program (studietur, længerevarende sygdom eller lign.), så skal du kontakte din kontaktperson (se under kontaktperson). Hvis muligt vil kontaktpersonen forsøge at finde en ordning, så du kan indhente dit fravær – evt. ved at deltage i en ekstra obligatorisk aktivitet i det kommende semester.

Det er ALTID dit eget ansvar at holde øje med dit fravær. Du skal derfor løbende tjekke, om dit fremmøde bliver registreret korrekt og kontakte din kontaktperson, hvis der er fejl i registreringen på din profil.

Tilmelding

Du tilmelder dig aktiviteterne via din profil på hjemmesiden, og alle tilmeldinger er bindende.

Det er dit ansvar, at du er tilmeldt det antal obligatoriske aktiviteter, du skal deltage i (ex. 2 Seminar C ud af i alt 5 mulige). Har du fået plads på ventelisten, så skal du sikre dig, at du har plads på en anden aktivitet, hvis der ikke når at opstå en plads på den første aktivitet.

Tilmelding til det obligatoriske program åbner ved semesterstart, mens vi løbende åbner for tilmelding til den kommende måneds valgfrie program d. 15. i hver måned kl. 12.

Der er åbent for tilmelding frem til kl. 12 tre dage før aktiviteten afvikles. 

Venteliste

Har du fået en plads på ventelisten, så forventer vi, at du er parat til at dukke op, hvis der opstår en ledig plads.

Du vil senest kunne få tildelt en ledig plads på aktiviteten tre dage inden – samtidig med at vi lukker for tilmeldingen.

Skulle du, inden tilmeldingsfristen lukker, blive forhindret i at modtage en ledig plads, så afmeld dig ventelisten, så du ikke spærrer for nogen, der gerne vil have pladsen.

Sygdom og afbud

Du kan melde afbud via din profil på hjemmesiden indtil kl. 12 tre dage før aktiviteten afvikles.

Skulle du blive syg eller på anden vis forhindret efter denne frist, så skal du kontakte din kontaktperson.

Kontaktperson

Du kan se hvem, der er kontaktperson for din afdeling under kontakt.

Kontaktpersonen er din personlige kontakt til sekretariatet. Hvis du har spørgsmål til din deltagelse, fremmøde, sommercamp eller andet kan du sende en mail til din kontaktperson.

SMS’er og opkald er kun, hvis du er akut forsinket eller faret vild på vej til en aktivitet. Beskeder via facebook og messenger skal du ikke regne med, at vi besvarer.

Akademisk camp

Det obligatorisk at deltage i en akademisk camp. Læs mere om camp her

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk