Frequently Asked Questions (FAQ)

Frequently Asked Questions (FAQ)

Hvem står bag Akademiet for Talentfulde Unge?
Akademiet for Talentfulde Unge begyndte på Nørre Gymnasium i Brønshøj i 2007, men er i dag udbredt til det meste af landet. Akademiet for Talentfulde Unge, Øst tilbyder talentaktviteter til elever fra gymnasier i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Sekretariatet ligger på Nørre Gymnasium og du kan se Akademiets team her.

 

Hvordan finansieres Akademiet?
Hvert gymnasium bidrager med kr. 9000,- pr. optaget elev. Beløbet er et engangsbeløb, som dækker hele det to-årige program. For HF er beløbet kr. 5.000,- pr. optaget elev, som dækker det etårige program.

Det enkelte gymnasium kan have andre retningslinjer.

 

Hvad laver Akademiet?
Akademiet for Talentfulde Unge tilbyder seminarer, workshops, foredrag, virksomheds- og universitetsbesøg til unge gymnasieelever, der har særligt akademisk talent og en bredspektret faglig interesse. I samarbejde med universiteter og erhvervsliv udfordrer Akademiet de unge både fagligt og socialt og styrker deres akademiske og personlige udvikling.

 

Hvad er Akademiets formål?
Akademiet ønsker at inspirere og udfordre unge talenter, så de kan udvikle og styrke deres akademiske potentiale, hjælpe dem til at få overblik over deres mange muligheder i fremtiden og skabe et socialt fællesskab for fagligt motiverede gymnasieelever i hele landet.
 

Er der faste undervisere tilknyttet?
Der er ikke faste undervisere tilknyttet Akademiet, men hvis oplægsholderne er fagligt dygtige og gode formidlere, inviterer vi dem ofte til at komme igen. Underviserner er typisk enten universitetsansatte eller fra det private erhvervsliv.

 

Hvad karakteriserer en typisk deltager?
En typisk elev på Akademiet er:

  • Faglig stærk og har stor bredde i sin faglighed
  • Nysgerrig
  • Motiveret og engageret
  • Kritisk
  • Åben for nye og ukendte fagområder  

 

Får talenterne merit eller andet bevis for deres medvirken?
Efter at have gennemført det to-årige program modtager talenterne et diplom, som bevis på deres deltagelse. Det er en af Akademiets store målsætninger at indgå i et tættere samarbejde med universiteterne om en særlig anerkendelse af programmet.

Har du efter din tid på Akademiet brug for en engelsk version af dit diplom, kan det downloades her. Vær opmærksom på, at det engelske diplom kun er gyldigt, hvis det danske diplom vedlægges.

 

Hvordan indstilles talenterne? Hvem vurderer deres talent?

Talenterne indstilles af rektor på deres respektive gymnasium. Vurderingen af deres evner foregår i et samarbejde mellem deres undervisere og rektor. Den baseres bl.a. på første semesters karakterer, samt elevens aktivitetsniveau i undervisningen. Derudover bliver der også lagt vægt på faktorer som modenhed, engagement, nysgerrighed, overskud og motivation.

 

Hvem henvender Akademiet sig til?
Akademiet henvender sig til fagligt stærke elever, som søger flere og sværere faglige udfordringer. Eleverne er desuden videbegærlige og ønsker at blive dygtigere inden for en række fag og har lyst til at bruge deres fritid på at dygtiggøre sig.

 

Skal man have særligt talent inden for naturvidenskab for at komme i betragtning?
Akademiet adskiller sig fra mange af de andre talentprogrammer ved at tilbyde et fagligt bredt program. Det betyder bl.a., at man som deltager skal udvise talent og især interesse inden for både samfundsfaglige, humanistiske og naturfaglige discipliner.
Akademiets obligatoriske seminarer dækker et bredt udvalg inden for disse retninger, mens de frivillige aktiviteter giver mulighed for, at man kan arbejde inden for specifikke områder.


 

Hvad koster det for den enkelte elev at deltage?
Uddannelsesinstitutionen (gymnasiet eller HF), som sender eleven af sted, betaler for at eleven kan deltage i talentprogrammet. Eleven skal dog selv betale for transporten til og fra seminarerne samt sommercampen (750,- pr. person til dække af kost og logi).


 

Kan man få dækket udgifter til transport?
Akademiet har desværre ikke midlerne til at dække den enkelte elevs transportudgifter.


 

Hvor og hvornår ligger aktiviteterne?
Aktiviteterne ligger primært efter skoletid, hvilket betyder, at arragementet typisk begynder om eftermiddag og varer til midt på aftenen. Der kan forekomme workshops og andre længerevarende begivenheder, som er placeret i weekender og/eller sammenhængende forløb over et par aftener, og der vil også være eksempler på, at eleverne f.eks. må gå fra dagens sidste modul på gymnasiet for at nå frem i tiden til Akademiets aktiviteter.
De obligatoriske seminarer foregår ofte på de respektive værtsgymnasier. Værtsgymnasierne er i øjeblikket: Nørre Gymnasium, Gefion Gymnasium, Frederiksborg Gymnasium, Greve Gymnasium, Næstved Gymnasium og Stenhus Gymnasium. De frivillige aktiviteter foregår som regel på den udvalgte uddannelsesinstitution eller på den enkelte virksomhed. Der kan dog også forekomme frivillige arrangementer på værtsgymnasierne.

 

Er det obligatorisk at deltage?
Programmet er sat sammen af obligatoriske og valgfrie elementer. Forløbet på Akademiet er et frivilligt tilbud, men eleverne skal deltage i de obligatoriske seminarer. Det er desuden obligatorisk at deltage på en camp. Uden campdeltagelse modtager man ikke diplom.

 

Skal man være et geni for at gå på Akademiet?
Akademiet for Talentfulde Unge er et sted for unge, der viser særligt talent og interesse for læring, og som besidder stærke faglige evner. Der er altså ikke tale om, at man skal være den næste Einstein for at blive optaget - men det er meget vigtigt, at man er motiveret.

 

Hvad går den Akademiske Sommercamp ud på?
Tanken bag den Akademiske Sommercamp e, at give deltagerne mulighed for at blive udfordret både intellektuelt og menneskeligt gennem et mere intenst forløb over en længere periode. Campen er et nøje tilrettelagt forløb, som tilbyder faglige udfordringer i en social ramme, der bl.a. indebærer en række unikke muligheder for at udvikle nye venskaber og netværk på tværs af tilhørsforhold. Akademiets egen camp ligger i den sidste uge af sommerferien, men man kan også vælge at deltage i en camp uden for Akademiets regi.

 

Hvorfor er det obligatorisk at deltage i en Akademisk Sommercamp?
Erfaringen viser, at deltagelse i et intensivt længerevarende og sammehængende forløb giver den enkelte elev et uvurderligt udbytte både fagligt og socialt. Interessen for læring stimuleres, når den kombineres med et socialt element, og mange elever oplever netop at finde ekstra motivation på og efter campen.
Akademiet er stærk tilhænger af at inkorporere det sociale aspekt i læringsprocessen, ligesom at samarbejdsevner og rummelighed anses for at være afgørende komponenter for akademisk udvikling. Af disse årsager vægtes campdeltagelse ekstremt højt og er således afgørende for, om man modtager diplom.

 

 

FacebookFind os på facebook
linkedinVær en del af vores netværk